Overslaan en naar de inhoud gaan

Autoriteit woningcorporaties stelt Stadgenoot onder verscherpt toezicht

Image

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft woningcorporatie Stadgenoot onder verscherpt toezicht gesteld. Aanleiding is de negatieve beoordeling van de kwaliteit van de governance en de interne controlesystemen. Voor 1 juli aanstaande moet een herstelplan worden ingediend.

Stadgenoot is niet voldoende in control, meent de Autoriteit woningcorporaties. Het afgelopen jaar heeft de Aw diverse gesprekken gevoerd met het bestuur en de Raad van Commissarissen. Tijdens die gesprekken is onder meer aandacht besteed aan de cultuur en het gedrag binnen de corporatie als belangrijke component voor ‘good governance’. Daarnaast is gesproken over de interne controlesystemen. Die gesprekken, zo verklaart de Autoriteit woningcorporaties, hebben de zorgen over het functioneren van Stadgenoot niet weggenomen. Ook hebben het bestuur en de Raad van Commissarissen de Aw er niet van overtuigd dat ze tijdig de juiste stappen ter verbetering zullen zetten. Het herstelplan moet duidelijk maken hoe de kwaliteit van de governance en de interne controlesystemen op orde worden gebracht.

Begin dit jaar kwam naar buiten dat Stadgenoot het slachtoffer is geworden van een miljoenenfraude. Een senior medewerkster van de afdeling financiën maakte elf jaar lang maandelijks flinke geldbedragen over naar de bankrekening van haar minderjarige dochter. In totaal verduisterde zij 1,9 miljoen euro. De medewerkster gebruikte het geld om te gokken. De fraude kwam pas aan het licht toen de ING aan de bel trok. Stadgenoot werd tussen 2010 en 2014 ook al onder verscherpt toezicht geplaatst; toen vanwege de risico's bij de ontmanteling van het toenmalige Far West, probleemdossiers als de aankoop van de Van Gendt-hallen en een te hoge schuldpositie.

Stadgenoot gaat meteen met deze opdracht aan de slag, zo laat een woordvoerder maandagavond weten. De Autoriteit woningcorporaties kan woningcorporaties met een verhoogd risico onder verscherpt toezicht stellen. Bij verscherpt toezicht hoort de plicht tot het maken en uitvoeren van een herstelplan. De Aw beoordeelt het herstelplan en houdt scherp in de gaten of de gemaakte plannen worden uitgevoerd. Als aan de toezichtafspraken in het herstelplan is voldaan, stopt het verscherpte toezicht.