'Beloning corporatiebestuurders te hoog'

30.11.12
'Beloning corporatiebestuurders te hoog'

De beloning van Amsterdamse corporatiebestuurders is veel hoger dan minister Stef Blok voor Wonen passend vindt. Zo blijkt uit de vrijdag in de Staatscourant gepubliceerde beloningsregeling. Bij corporaties als Stadgenoot, De Key en Rochdale (25.000 tot 50.000 woningen) mag de totale beloning, inclusief pensioen en onkosten niet hoger zijn dan 165.000 euro. Bestuurders van Eigen Haard en de Alliantie (50.000 tot 75.000 woningen) worden gebonden aan een maximum van 195.000 euro. Voor bestuurders van Ymere geldt met meer dan 75.000 woningen een maximum van 228.600 euro.
De regeling gaat uit van acht grootteklassen. Voor een heel kleine corporatie met minder dan duizend woningen is de maximale bezoldiging 60.000 euro. Voor corporaties met 5001 tot 10.000 woningen is de maximale beloning vastgesteld op 105.000. En van 10.001 tot en met 25.000 woningen ligt de norm op 130.000. Zo geldt voor de Zaanse corporatie ZVH met ruim vijfduizend woningen een maximum van 105.000 euro. Voor Parteon (16.000 woningen) ligt de norm op 130.000 euro.
“In de corporatiesector is het beloningsniveau vaak fors en niet passend te achten bij het maatschappelijke karakter van de corporaties. Hierbij vallen niet alleen de excessieve beloningen bij diverse grotere corporaties op, maar vooral ook de soms relatief erg hoge beloningen bij kleinere corporaties,” aldus de minister. De door de sector in 2010 ontwikkelde beloningscode heeft volgens Blok te weinig effect gehad. “In de praktijk doen zich nog steeds slecht verklaarbare verschillen voor. Bij vergelijkbare corporaties kan de beloning 100 procent verschillen.”
Dat blijkt volgens Blok wederom uit de beloningsgegevens over 2011. Bij Rochdale, De Key en Stadgenoot verdienden de bestuurders vorig jaar 195.000 tot 248.000 euro, inclusief pensioenbijdrage en eventuele bonus. Bij Eigen Haard en De Alliantie varieerde de bezoldiging van 232.000 tot 311.000 euro. Bestuurders van Ymere verdienden 271.000 tot 330.000 euro. ZVH betaalde de directeur 192.000 euro. Alleen Parteon voldeed in 2011 met een beloning van 129.000 euro aan de norm die nu wordt voorgeschreven.
De nieuwe regeling verbiedt op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen bovendien winstuitkeringen, bonusbetalingen of andere vormen van variabele beloning. Vorig jaar kregen –met uitzondering van de Key, Rochdale en Parteon- bestuurders bonussen uitgekeerd van 10.000 tot 34.000 euro.
Zittende bestuurders worden niet onmiddellijk in de portemonnee getroffen. Overschrijdingen zijn voor een periode van vier jaar toegestaan, tenzij tussentijds een herbenoeming plaatsvindt. Na 2016 moet de beloning over een periode van een aantal jaren worden aangepast.
De toezichthouders zelf zijn terughoudend met commentaar op de nieuwe regels. Wim Kuijken, de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Stadgenoot wil geen commentaar geven. Hij zit naar eigen zeggen nog onvoldoende in de materie. Tom Kuijper, voorzitter van de Raad van Commissarissen van ZVH, laat weten dat de toezichthouder en de bestuurder zich eerst intern beraden op mogelijke aanpassing van de beloningsafspraken. "ZVH heeft als beleid zich simpelweg aan de kaders te houden. Een eerste inschatting leert ons, dat we ons hebben aan te passen. Maar het is nog te vroeg om de vraag te kunnen beantwoorden hoe en wanneer."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.