Bouw laatste grote uitbreidingswijk Amstelveen vertraagd

19.07.2018
Image

De Scheg, voorlopig de laatste uitbreidingswijk van Amstelveen, in de Noorder Legmeerpolder aan de zuidkant van de gemeente, loopt vertraging op. Als alle procedures voorspoedig doorlopen worden, kan op z'n vroegst in 2020 begonnen worden met het bouwrijp maken van het plangebied. Dat heeft wethouder Floor Gordon (D66, Ruimtelijke Ordening) aan de gemeenteraad laten weten.

Nieuwbouwwijk De Scheg wordt een wijk met overwegend laagbouw in het middeldure en dure segment. Bovendien is al eerder besloten dat het een duurzame wijk moet worden, die volledig aardgasloos wordt. Er is tevens ruimte voor particulier opdrachtgeverschap, waarbij mensen zelf een kavel kunnen kopen en een woning kunnen bouwen.

Het plangebied ligt ten zuiden van de J.C. Hattumweg en ten noorden van een aanvliegroute van Schiphol, waar woningbouw niet is toegestaan. De nieuwe wijk beslaat een gebied van ongeveer 59 hectare waarvan de gemeente slechts anderhalve hectare in eigendom heeft. De overige grond is in eigendom van ongeveer 15 eigenaren; een combinatie van oorspronkelijke eigenaren met een kwekerij en professionele ontwikkelaars die de grond willen ontwikkelen.

De vertraging in het proces heeft te maken met de onderhandelingen met twee grote ontwikkelaars over de financiële implicaties van het plan en de exploitatiebijdrage die de partijen daarbij moeten afdragen, zo schrijft Gordon. Daarnaast is heeft het optimaliseren van het plangebied tijd gekost. Door de inwerkingtreding van het nieuwe Luchthavenindelingbesluit per 1 januari 2018 is meer ruimte beschikbaar gekomen voor woningbouw dan drie jaar geleden was voorzien. Het plangebied is ongeveer 10 hectare groter geworden, waardoor ruimte ontstaat voor 1100 woningen, honderd meer dan aanvankelijk gepland. In De Scheg komen geen sociale huurwoningen.

Omdat voor De Scheg nog een bestemmingsplan vastgesteld moet worden, is de meest rooskleurige verwachting dat medio 2020 gestart kan worden met het bouwrijp maken van het gebied. In 2015 ging de gemeente nog uit van 2017.