Breed draagvlak voor herziening Woningwet

10.12.14
Breed draagvlak voor herziening Woningwet

Woningcorporaties krijgen te maken met één toezichthouder voor zowel het financieel, als het volkshuisvestelijke toezicht. De Autoriteit Woningcorporaties krijgt de vorm van een inspectiedienst onder verantwoordelijkheid van de minister voor Wonen. Zo werd dinsdagavond duidelijk in het afrondende Kamerdebat over de herziening van de Woningwet. De minister had het toezicht liever bij gescheiden toezichthouders onder gebracht, maar kon zich uiteindelijk vinden in het breed gedragen voorstel van de Kamer.
Volgens Blok kan de sector weer twintig jaar vooruit. Hij kreeg tientallen amendementen en moties voorgelegd. In een poging brede steun te verwerven, toonde Blok zich op tal van punten welwillend. Zo wordt geld vrijgemaakt voor de professionalisering van huurdersorganisaties. Maar voor het door de SP voorgestelde instemmingsrecht bij belangrijke beleidsbeslissingen, voelde de minister niks. Wellicht komt er wel ruimte voor een huurdersraadpleging.
CDA en ChristenUnie willen iets meer ruimte voor leefbaarheidsactiviteiten van woningcorporaties. Ook moeten corporaties meer mogelijkheden krijgen te investeren in de bouw van bijvoorbeeld basisscholen of maatschappelijk vastgoed, als een Centrum voor Jeugd en Gezin. ChristenUnie en SGP willen voorkomen dat de verplichting tot Europees aanbesteden ontstaat.
De minister toonde geen trek de beloning van corporatiedirecteuren onder de CAO te laten vallen. Ook wil hij corporaties niet verplichten aan de Aedes benchmark mee te doen. Evenmin worden corporaties verplicht om binnen drie jaar – een voorstel van de PvdA - de bedrijfslasten te beperken tot 600 euro per woning. Andere voorstellen van Kamerleden gingen onder meer over het vergroten van woningmarktregio’s naar minstens 200.000 huishoudens. Ook wil de Kamer de administratieve last voor kleine corporaties beperken.
De Kamer stemt komende donderdag over de novelle op de herziene Woningwet en de ingediende amendementen en moties.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS