Overslaan en naar de inhoud gaan

Breed verzet tegen voorstel VVD en CDA om huurbescherming te verminderen

Image

Huurders, gemeenten, studenten, corporaties, maatschappelijke opvangorganisaties en studentenhuisvesters maken zich ernstig zorgen over twee voorstellen van VVD en CDA waarmee "de huurbescherming in de particuliere huurmarkt voor honderdduizenden huurders ernstig wordt aangetast". Dat laten de Woonbond, Valente, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Aedes, Kences en de LSVb weten in een gezamenlijke reactie.

De initiatiefwet van PvdA en CU is bedoeld om huurders meer zekerheid te bieden door het gebruik van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten af te schaffen. Er zijn enkele uitzonderingsgronden. De amendementen op het wetsvoorstel verruimen die mogelijkheden om wel een tijdelijk huurcontract af te sluiten. VVD en CDA willen dat particuliere verhuurders met één huurwoning het recht krijgen in hun huurcontract een clausule op te nemen dat het contract kan worden ontbonden als de woning wordt verkocht of als een familielid de woning wil gaan bewonen. Dit zonder dat de huurder recht heeft op vervangende woonruimte, of de rechter een belangenafweging maakt.

De indieners willen met dit amendement een oplossing bieden voor situaties waarin ouders een tweede woning bezitten en daar hun studerende kind of kinderen in willen huisvesten of wanneer mensen een tweede woning bezitten waar ze op termijn hun (schoon)ouders in willen huisvesten. Maar de protesterende organisaties verwachten dat elke kleine verhuurder deze clausule standaard in zijn huurcontract gaat opnemen. Daarmee zou op termijn de woonzekerheid van honderdduizenden huurders worden ondergraven. De voorstellen zouden ook indruisen tegen de nieuwe Wet goed verhuurderschap, omdat het schijnconstructies mogelijk maakt en huurders onder druk kan zetten in te stemmen met aanvullende voorwaarden zoals een huurverhoging, onder dreiging van uitzetting.
 
Zo tekent zich onverwacht op de valreep een felle strijd om het huurrecht af. Dinsdag 18 april wordt zowel gestemd over de wet tegen tijdelijke huurcontracten als de ingediende amendementen. Bij de behandeling van het wetsvoorstel vorige week tekende zich een meerderheid voor het afschaffen van het tijdelijk huurcontract. De amendementen - die de rechten van huurders juist weer sterk verminderen - werden heel laat ingediend waardoor ze tijdens dit debat niet meer konden worden besproken. De Kamerleden Nijboer (PvdA) en Grinwis (ChristenUnie), de initiatiefnemers van de wet, tonen zich zeer onaangenaam verrast door de zet van VVD en CDA. Net als Woonbond, VNG, LSVb, Aedes Kences en Valente roepen ook zij de overige Kamerleden 'met klem' op tegen de twee amendementen te stemmen. ‘Wij willen de zekerheid voor huurders vergroten. De amendementen van VVD en CDA vergroten juist de onzekerheid. Dit ondergraaft het geldende huurrecht.’ Nijboer heeft al aangekondigd dat hij het wetsvoorstel niet in stemming in de Eerste Kamer brengt als morgen de amendementen van VVD en CDA worden aangenomen.