Overslaan en naar de inhoud gaan

Buurt Plan van Gool in Amsterdam-Noord wordt beschermd stadsgezicht

Image

Het college van burgemeester en wethouders start de procedure om de buurt Plan van Gool in Amsterdam- Noord aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Het gebied is in de jaren zestig van de vorige eeuw in één keer planmatig ontworpen. Plan van Gool is uniek door onder andere de bijzondere architectuur van de elf flats die door loopbruggen met elkaar verbonden zijn, de groene opzet van de buurt en de gescheiden verkeersstromen. 

 “Het Plan van Gool is in 1968 tot stand gekomen met veel inbreng van de eerste bewoners. Er was veel aandacht voor het gemeenschappelijk gebruik van de ruimte en de woningen zijn groter dan toen gangbaar was. Daardoor is het een zeer karakteristieke en herkenbare buurt in Amsterdam Noord:  het beschermen waard”, aldus wethouder Touria Meliani (Monumenten en Archeologie).

De procedure is gestart op initiatief van het bewonerscollectief, dat eind 2020 een aanvraag tot aanwijzing heeft gedaan. De status ‘beschermd stadsgezicht’ zorgt voor betere verankering van de cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden van de buurt.  Aanpassingen in de openbare ruimte, sloop, toevoegen van bebouwing zullen bij een beschermd stadsgezicht zorgvuldig moeten worden afgewogen in relatie tot de beschermde cultuurhistorische waarden. Zowel de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK), als de stadsdeelcommissie hebben positief gereageerd op het voornemen om de buurt aan te wijzen als beschermd stadsgezicht.