Capital Value: Nationaal woningtekort loopt op naar 263.000 woningen

11.02.2019
Image

Nederland kent op dit moment een tekort van 263.000 woningen. Ook de komende tien jaar moet rekening worden gehouden met een hoog woningtekort, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Capital Value naar de staat van de woningmarkt. Er zijn met name veel nieuwe woningen nodig voor ouderen en starters.

De groei van de bevolking en het aantal huishoudens in combinatie met de problemen in de bouwsector (gestegen kosten, tekort aan arbeid en materiaal, te trage vergunningverlening en tekort aan locaties) leiden ertoe dat de tekorten niet afnemen, maar juist verder zijn toegenomen. De druk op de woningmarkt is het meest zichtbaar in de grootstedelijke gemeenten. Hier is het woningtekort begin 2019 bijna 100.000 woningen. De top 5 van de regio’s waar het tekort het grootst is: Delft en Westland (7,4%), Groot Amsterdam (6,6%), Utrecht (5%), Agglomeratie ’s-Gravenhage (4,9%) en agglomeratie Haarlem en Flevoland (4,8%).

De tekorten raken met name starters en ouderen. Het aantal huishoudens boven de 75 jaar groeit tot 2030 explosief met meer dan 373.000 huishoudens. Het aantal huishoudens met een mobiliteitsbeperking groeit de komende vijf jaar met 115.000. Hierdoor zijn er met name voor deze groep meer geschikte woningen nodig. Regio’s met de grootste groei van 75 plus huishoudens zijn: Flevoland (99,7%), Kop van Noord Holland (66,8%),Alkmaar en omgeving (62,9%) en Groot Amsterdam (58,9%). Het aantal jonge huishoudens (tot 29 jaar) groeit de komende jaren met name in de grootstedelijke gemeenten (G5) met 7.800 huishoudens.

Volgens Capital Value ontbreekt het de corporaties aan de middelen om in stedelijke gebieden voldoende bij te bouwen. Wel zouden (institutionele) beleggers een belangrijke rol kunnen spelen in het terugbrengen van het woningtekort. Daarbij zouden corporaties en beleggers, veel meer dan nu het geval is, kunnen inzetten op samenwerking om in gezamenlijkheid huurwoningen te bouwen voor zowel het sociale als het middensegment. Beleggers geven aan de komende jaren gezamenlijk meer dan 20 miljard euro beschikbaar te hebben voor investeringen in Nederlandse huurwoningen. Dit komt neer op circa 100.000 nieuwe huurwoningen.