Overslaan en naar de inhoud gaan

CBS: minder bouwvergunningen voor nieuwe koopwoningen, juist meer voor huurwoningen

Image

In 2022 werd voor ruim 63.000 nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat waren er minder dan in de twee jaar ervoor. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de bouw. Het aantal vergunde koopwoningen is vorig jaar gedaald. Het aantal vergunde huurwoningen laat een stijging zien.

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen lag vorig jaar 16 procent lager dan in het jaar daarvoor. In 2021 werd met bijna 76.000 vergunningen het hoogste aantal in jaren werd bereikt. In 2013 werd slechts voor 27.000 woningen een vergunning afgegeven, waarna het aantal gestaag toenam. In de periode 2017-2020 lag dit aantal gemiddeld rond de 68.000 per jaar. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst zal worden gebouwd. Vergunningen voor woningtransformaties - het omzetten van verouderde kantoren - zijn niet in de cijfers opgenomen. Eerder meldde het CBS al dat er vorig jaar bijna 74.000 nieuwbouwwoningen aan de voorraad zijn toegevoegd. 

Er werd voor bijna 34.000 koopwoningen een vergunning afgegeven, dat is een daling van 31 procent ten opzichte van 2021 en het laagste aantal sinds 2019. Het aantal vergunde woningen bestemd voor de verhuur nam juist toe, met 9 procent ten opzichte van 2021. Sinds 2019 werden niet zoveel huurwoningen vergund.