Overslaan en naar de inhoud gaan

Centrada start met opknapbeurt van de wijk Wold in Lelystad-Oost

Image

Onder de noemer Samen Lelystad Oost is woningcorporatie Centrada gestart met een opknapbeurt van 315 woningen in de wijk Wold in Lelystad. De woningen worden onder andere energiezuiniger gemaakt. Het project richt zich op verbetering van zowel de woningen als de leefbaarheid in de buurt. Ook een aantal woningeigenaren doet mee.Met negen woningeigenaren heeft de gemeente daarvoor inmiddels de contracten getekend.

Voor particuliere eigenaren ligt bij de gemeente een subsidie klaar als ze meedoen. De subsidie komt uit het Volkshuisvestingsfonds. Het kabinet stelde eerder ruim 400 miljoen euro beschikbaar voor buurten in de zestien meest kwetsbare woongebieden. Drie daarvan liggen in de Metropoolregio Amsterdam. Naast Lelystad Oost zijn dat Amsterdam-Zuidoost en Zaandam Oost. De benaming van het fonds doet anders vermoeden, maar het meeste geld van het fonds gaat naar woningverbetering bij particuliere eigenaren.

Samen Lelystad Oost is een gezamenlijk programma dat zich richt op het versterken van de Zuiderzeewijk, Atolwijk, Boswijk en Waterwijk. De vorige wethouder Wonen Adam Elzakalai zei over deze wijken eerder in NUL20: “Misschien valt het daar niet direct op, omdat die wijken ruim zijn opgezet. Maar in werkelijkheid hebben we te maken met een optelsom van maatschappelijke en sociale problemen; er wonen veel mensen met een lage sociaal-economische status. Eén op de vijf kinderen groeit op in armoede. De slechte financiële situatie van veel huishoudens maakt ook dat achterstallig woningonderhoud is ontstaan. Bovendien zijn voorzieningen en openbare ruimte verouderd. (...) “Samen met alle mogelijke partijen proberen we die wijken verder te brengen, maar de woningen zelf vormen ook een probleem." Centrada heeft in het verleden in die buurten veel woningen uit de jaren zestig en zeventig uitgepond. Een deel van die woningen is slecht onderhouden. De subsidie moet eigenaren helpen aan te haken bij het verbeterprogramma van de corporatie.

Ook de (semi-)publieke ruimte, zoals heggen, schuttingen en bestrating van achterpaden, wordt aangepakt.