CFV: corporatiesector gezond, maar ook hoge verliezen

23.12.11

CFV: corporatiesector gezond, maar ook hoge verliezen 

De helft van alle nieuwbouwwoningen werd in 2010 gebouwd door corporaties. De doorstroming in de sociale huursector liep niettemin verder terug. Vanuit financiële optiek was 2010 een jaar met goede resultaten voor de corporatiesector, hoewel tal van corporaties fors moesten afschrijven op grondposities en gestaakte projecten. Een en ander blijkt uit het ‘Sectorbeeld realisatie woningcorporaties’ over 2010 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

Het CFV concludeert dat de corporaties het ondanks de crisis op volkshuisvestelijk gebied financieel en ook wat bouwvolume betreft goed deden. Het aantal huurwoningen dat  corporaties in 2010 bouwden daalde licht ten opzichte van dat jaar ervoor. Percentueel werden er veel meer corporatiewoningen gebouwd dan eerdere jaren omdat de productie van koopwoningen daalde met bijna 40 procent. Het aandeel corporatiewoningen daalde 'slechts' met 22 procent. Daardoor steeg het aandeel van de corporatiesector in de totale Nederlandse nieuwbouwproductie tot ruim 57 procent.

In 2010 verkochten corporaties ruim 15.000 bestaande huurwoningen, ruim 2.000 meer dan in 2009. De lastige omstandigheden op de koopmarkt raken corporaties relatief omdat zij veelal de onderkant van de markt bedienen, tegen prijzen die veel starters nog kunnen financieren. Daarmee trekken corporaties kopers die niet nog vast zitten in een nog te verkopen woning. 

Stagnatie huurmarkt

De sociale huurmarkt stagneert. Er komen jaarlijks minder woningen vrij. Na een stijgende lijn tot en met 2006 daalde dat aandeel in 2010 verder tot 7,9%. Dat betekent dat het gemiddeld bijna 13 jaar duurt voordat een huurwoning vrijkomt voor een nieuwe woningzoekende. Het wordt vooral voor starters steeds moeilijker om financieel passende woonruimte te vinden. Regionaal zijn er grote verschillen. De minste kans op succes heeft de woningzoekende in de regio’s Utrecht en Amsterdam. Van de hoofdstad is bekend dat de doorstroming in 2011 nog verder is teruggelopen.

Goede resultaten tegenover verliezen

Het CFV noemt 2010 een financieel goed jaar voor de sector. De inkomsten uit de exploitatie van woningen stegen en de vermogenspositie groeide. Ook namen de onrendabele investeringen af omdat corporaties minder nieuw bouwden maar juist meer renoveerden. 

De sector leed in 2010 tegelijkertijd een verlies van in totaal € 860 miljoen. Deze hoge verliezen hollen volgens het CFV het vermogen en daarmee ook toekomstige investeringsmogelijkheden van corporaties verder uit. De verliezen worden veroorzaakt door afboekingen op grondposities,
onverkochte of verliesgevende verkoop nieuwe koopwoningen en verliezen bij deelnemingen in andere organisaties die in praktijk door corporaties worden afgedekt.

In een vooruitblik stelt het CFV dat er veel verandert in de sector dat zowel de uitgaven als de inkomsten van de corporaties beïnvloedt. Het sectorbeeld laat zien dat betrekkelijk kleine verschuivingen in de verhouding tussen huuropbrengsten en exploitatielasten veel effect kunnen hebben. Daardoor kan financiële onzekerheid ontstaan, waarschuwt de toezichthouder.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.