Overslaan en naar de inhoud gaan

Change= verliest kort geding tegen Stichting !WOON

Image

Change= blijft zijn neus stoten in confrontaties met Stichting !Woon. De woningverhuurder en oprichter/directeur Ralph Mamadeus sleepten !Woon voor de rechter omdat de stichting de goede naam van beide zou hebben aangetast in een artikel waarin huurders van Change= klaagden over intimidatie door de verhuurder. De rechter stelt Change= op alle punten in het ongelijk.

Volgens de rechter konden de beschuldigingen in het gewraakte artikel niet los worden gezien van het achterliggende geschil tussen Change en haar huurders over de verhoging van de servicekosten, waarbij Stichting Woon optreedt als belangenbehartiger van de huurders. Change heeft ongelijk gekregen bij zowel de Huurcommissie als bij de kantonrechter en heeft niet bestreden dat de bedragen waarop de huurders blijkens die uitspraken recht hebben nog niet zijn terugbetaald. Tegen die achtergrond mag de toon van het artikel volgens de rechter scherp worden aangezet. 

Volgens de rechter had Stichting !Woon op basis van drie verklaringen voldoende feitenmateriaal om de  beschuldigingen te doen. En: "Anders dan Change en Mamadeus aanvoeren hoeft geen sprake te zijn van het dreigen met geweld om de term intimidatie te mogen gebruiken. Dat Marnadeus door het gebruik van de term intimidatie door Stichting Woon zou worden weggezet als een louche huisjesmelker is zijn eigen perceptie.” (...) "Dat Mamadeus in het artikel persoonlijk wordt beschuldigd, valt te billijken. Hij is immers oprichter, directeur en enig aandeelhouder van Change." Stichting !Woon heeft overigens ter zitting verklaard dat zij Mamadeus geen louche huisjesmelker vindt. 

Lees ook: 'Change= zegt huurcontracten op na conflict over verhoogde servicekosten' (NUL20, 18-03-2022)