Coalitie Hilversum wil fuseren met buurgemeenten

30.05.2018
Image
Hilversum heeft een nieuwe coalitie. Dat lijkt tenminste zekerder na de tumultueuze ledenvergadering gisteren van de lokale partij Hart voor Hilversum. Moties die waren gericht tegen het bereikte coalitieakkoord en de onderhandelaars zelf haalden het niet. Steen des aanstoots was vooral het voornemen van de coalitie om voor 2030 tot een regiogemeente Gooistad te komen. Het afwijzen daarvan was een van de speerpunten in de verkiezingscampagne van de lokale en nu grootste partij van Hilversum.
 
Hart van Hilversum gaat besturen met D66, VVD en GroenLinks. De coalitie wil maar liefst 1.000 kleine sociale huurwoningen realiseren of in 'harde plannen' opnemen. In alle nieuwbouwplannen komt minimaal 33 procent sociale huur en 50 procent middenhuur. Bovendien wil men dat corporaties stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen. Er komt een fonds waar inwoners leningen kunnen aanvragen voor zonne-energie en woningisolatie. De ambitie is om Hilversum in 2030 energieneutraal te hebben.
 
Maar het grote geschilpunt was de vorming van een fusiegemeente in de Gooi- en Vechtstreek, een zeer belangrijk punt voor de drie andere coalitiepartijen. In het coalitieakkoord staat nu dat Hilversum eerst een bestuurlijke fusie nastreeft met Wijdemeren en pas daarna de sprong naar het vermaledijde Gooistad gaat onderzoeken. Dat is dan inclusief Gooise Meren, de fusiegemeente van Bussum, Naarden en Muiden. Een spookbeeld in de ogen van veel stemmers op Hart voor Hilversum. Maar met deze tussenstap zijn we snel twaalf jaar verder, vergoelijken de onderhandelaars van Hart voor Hilversum hun instemming met dit besluit."En dat is dan nog onzeker, want ook de andere gemeenten in het Gooi, de Provincie en de Tweede Kamer moeten daar besluiten over nemen."
Het bestuur van Hart voor Hilversum trad eerder af naar aanleiding van het 'solistische optreden' van de onderhandelaars Karen Walter en Henk Blok.