Overslaan en naar de inhoud gaan

Coalitie maakt verkoop sociale huurwoningen aan zittende huurders makkelijker

Image

De coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie ziet af van ingrijpende maatregelen op de koopwoningmarkt. Wel wordt het eigenwoningbezit gestimuleerd door de verkoop van sociale huurwoningen aan zittende huurders makkelijker te maken. Om hen een start te geven op de koopmarkt, krijgen ze de kans hun woning onder bepaalde voorwaarden te kopen. Wel geldt een beperking; corporaties mogen alleen grondgebonden woningen aan hun huurders verkopen.

Daarnaast wil de coalitie starters helpen een woning te kopen. Daarvoor kan bijvoorbeeld een nieuwe vorm van premie A-woningen worden ontwikkeld. Daarbij moet worden voorkomen dat de woningprijzen extra stijgen. Stijgende woningprijzen zijn juist een reden om de oude schenkingsregeling, ook wel bekend als de ‘jubelton’, te schrappen.

Verder wil de coalitie gedurende de komende kabinetsperiode niet aan de renteaftrek en de hoogte van hypotheken morrelen, ondanks adviezen van onder meer DNB om de fiscale behandeling van woningbezit te herzien en de leencapaciteit verder te beperken. Twee groepen uitgezonderd. Starters met een studieschuld krijgen ruimere hypotheekmogelijkheden. Voortaan wordt bij het aanvragen van een hypotheek niet de oorspronkelijke schuld, maar de actuele stand van de studieschuld bepalend. En ouderen kunnen makkelijker een deel van de overwaarde van hun huis opnemen.

Ook is gekozen voor een verdere beperking van de opkoop van bestaande woningen door particuliere beleggers. De overdrachtsbelasting gaat voor die kopers omhoog van 8 naar 9 procent.