Coalitie stuurt corporaties miljoenenaanslag

12.05.10

 

Coalitie stuurt corporaties miljoenenaanslag

 

De Amsterdamse corporaties moeten ongeveer 225 miljoen euro bijdragen aan de gezondmaking van het Vereveningsfonds. Zo hebben PvdA, GroenLinks en VVD met elkaar afgesproken in het nieuwe programakkoord ’Kiezen voor de stad’. Zowel de grondprijs voor sociale woningbouw als de afdracht bij verkoop van huurwoningen moet omhoog. En het Stimuleringsfonds verdwijnt.
Het Vereveningsfonds, waarin de grondexploitaties van toekomstige bouwplannen met elkaar worden verrekend, kent een tekort van 360 miljoen euro. Volgens GroenLinks-wethouder Maarten van Poelgeest - ook in de nieuwe coalitie verantwoordelijk voor grondzaken en ruimtelijke ordening – kunnen er verschillende maatregelen worden genomen. De gemeente wil bijna dertig procent minder ambtenaren aan toekomstige bouwplannen laten werken. Dat heeft op termijn een positief effect van 150 miljoen euro, maar de rest moet komen van de corporaties. “Wij staan voor de zware taak onze grondexploitaties weer gezond te maken. Anders houdt de bouw van woningen helemaal op. Er zijn bijna geen plannen meer die geld opleveren. Bijleg uit algemene middelen is vanwege omvangrijke bezuinigingen niet reëel, dus moeten we het binnen de verevening oplossen. Dan zijn er nog drie interessante opties: een meer marktconforme grondprijs voor corporaties, opheffing van het Stimuleringsfonds en een hogere afdracht bij verkoop van sociale huurwoningen.”
Daarnaast wil de gemeente beslist dat op grote nieuwbouwlocaties dertig procent sociale woningbouw wordt gerealiseerd. IJburg moet een gemengde stadswijk blijven. Ook acht het college de bouw van 9000 nieuwe studentenwoningen noodzakelijk. En corporaties moeten meer werk maken van isolatie van de bestaande woningvoorraad. Toch vindt Van Poelgeest niet dat hij te veel van de corporaties vraagt. “Iedereen heeft het moeilijk. Ik weet niet of ze het kunnen betalen, maar wij hebben geen andere keuze. Het geld is er niet.”
Voor de corporaties is zo’n omvangrijke extra bijdrage geen begaanbare weg, zo zegt Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. “De corporaties zijn vier jaar geleden al veel meer gaan betalen voor de sociale grondprijs en de afkoopsommen voor verkoop zijn toen al verhoogd. Dan kan niet nog een keer. Ook de meeste corporaties verkeren in een penibele financiële positie.”
Hij verwijt Amsterdam onzorgvuldig gedrag in het verleden. “De gemeente had zelf moeten reserveren voor moeilijke tijden. Men kon weten dat het met de kantorenmarkt een keer mis zou gaan. Corporaties zijn er vervolgens niet om de gemeente te subsidiëren.” Volgens Van Harten kan de gemeente wel degelijk aan ‘andere knoppen’ draaien. “Extra bezuinigen doet altijd pijn. Maar de erfpachtopbrengsten moeten niet in de algemene middelen verdwijnen, maar toevallen aan de verevening. Het ligt politiek gevoelig, maar het gemeentelijke aandeel in Schiphol Airport zou bijvoorbeeld kunnen worden verkocht. ”
Ook acht hij het denkbaar kritischer te kijken naar het aandeel sociale nieuwbouw in de totale bouwproductie. “Amsterdam kan niet alle ballen in de lucht houden en de rekening bij een ander neerleggen. Wij zijn absoluut voor een gemengde stad, maar bijvoorbeeld aan de Zuidas is sociale woningbouw extreem kostbaar. Dat geld kunnen we beter gebruiken voor de vernieuwingsgebieden.”
Van Poelgeest is niet verrast door de negatieve reacties. “Ik begrijp wel dat corporaties daar niet op zitten te wachten. Maar er zijn mogelijkheden. Daarover moeten we met elkaar in gesprek treden.” Van Harten is op zijn beurt daartoe bereid. “Ik hoop wel dat in die onderhandelingen het partnerschap de boventoon zal voeren. We hebben elkaar hard nodig om goed door de crisis te komen.”[BP]

Zie: programmakkoord 2010-2014 en het nieuwe college

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.