Coalitie stuurt corporaties miljoenenaanslag

12.05.10

 

Coalitie stuurt corporaties miljoenenaanslag

 

De Amsterdamse corporaties moeten ongeveer 225 miljoen euro bijdragen aan de gezondmaking van het Vereveningsfonds. Zo hebben PvdA, GroenLinks en VVD met elkaar afgesproken in het nieuwe programakkoord ’Kiezen voor de stad’. Zowel de grondprijs voor sociale woningbouw als de afdracht bij verkoop van huurwoningen moet omhoog. En het Stimuleringsfonds verdwijnt.
Het Vereveningsfonds, waarin de grondexploitaties van toekomstige bouwplannen met elkaar worden verrekend, kent een tekort van 360 miljoen euro. Volgens GroenLinks-wethouder Maarten van Poelgeest - ook in de nieuwe coalitie verantwoordelijk voor grondzaken en ruimtelijke ordening – kunnen er verschillende maatregelen worden genomen. De gemeente wil bijna dertig procent minder ambtenaren aan toekomstige bouwplannen laten werken. Dat heeft op termijn een positief effect van 150 miljoen euro, maar de rest moet komen van de corporaties. “Wij staan voor de zware taak onze grondexploitaties weer gezond te maken. Anders houdt de bouw van woningen helemaal op. Er zijn bijna geen plannen meer die geld opleveren. Bijleg uit algemene middelen is vanwege omvangrijke bezuinigingen niet reëel, dus moeten we het binnen de verevening oplossen. Dan zijn er nog drie interessante opties: een meer marktconforme grondprijs voor corporaties, opheffing van het Stimuleringsfonds en een hogere afdracht bij verkoop van sociale huurwoningen.”
Daarnaast wil de gemeente beslist dat op grote nieuwbouwlocaties dertig procent sociale woningbouw wordt gerealiseerd. IJburg moet een gemengde stadswijk blijven. Ook acht het college de bouw van 9000 nieuwe studentenwoningen noodzakelijk. En corporaties moeten meer werk maken van isolatie van de bestaande woningvoorraad. Toch vindt Van Poelgeest niet dat hij te veel van de corporaties vraagt. “Iedereen heeft het moeilijk. Ik weet niet of ze het kunnen betalen, maar wij hebben geen andere keuze. Het geld is er niet.”
Voor de corporaties is zo’n omvangrijke extra bijdrage geen begaanbare weg, zo zegt Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. “De corporaties zijn vier jaar geleden al veel meer gaan betalen voor de sociale grondprijs en de afkoopsommen voor verkoop zijn toen al verhoogd. Dan kan niet nog een keer. Ook de meeste corporaties verkeren in een penibele financiële positie.”
Hij verwijt Amsterdam onzorgvuldig gedrag in het verleden. “De gemeente had zelf moeten reserveren voor moeilijke tijden. Men kon weten dat het met de kantorenmarkt een keer mis zou gaan. Corporaties zijn er vervolgens niet om de gemeente te subsidiëren.” Volgens Van Harten kan de gemeente wel degelijk aan ‘andere knoppen’ draaien. “Extra bezuinigen doet altijd pijn. Maar de erfpachtopbrengsten moeten niet in de algemene middelen verdwijnen, maar toevallen aan de verevening. Het ligt politiek gevoelig, maar het gemeentelijke aandeel in Schiphol Airport zou bijvoorbeeld kunnen worden verkocht. ”
Ook acht hij het denkbaar kritischer te kijken naar het aandeel sociale nieuwbouw in de totale bouwproductie. “Amsterdam kan niet alle ballen in de lucht houden en de rekening bij een ander neerleggen. Wij zijn absoluut voor een gemengde stad, maar bijvoorbeeld aan de Zuidas is sociale woningbouw extreem kostbaar. Dat geld kunnen we beter gebruiken voor de vernieuwingsgebieden.”
Van Poelgeest is niet verrast door de negatieve reacties. “Ik begrijp wel dat corporaties daar niet op zitten te wachten. Maar er zijn mogelijkheden. Daarover moeten we met elkaar in gesprek treden.” Van Harten is op zijn beurt daartoe bereid. “Ik hoop wel dat in die onderhandelingen het partnerschap de boventoon zal voeren. We hebben elkaar hard nodig om goed door de crisis te komen.”[BP]

Zie: programmakkoord 2010-2014 en het nieuwe college

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 16.09 Geactualiseerd op: 16.09.21

Corporaties en bouwers verwachten dat huurwoningen binnen afzienbare tijd uit de fabriek rollen. Gebrek aan menskracht dwingt de sector daartoe. Stedenbouwers zullen dan wel moeten accepteren dat niet elk ontwerp meer tot de mogelijkheden behoort.

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De wachttijd voor een rolstoelwoning is in Amsterdam opgelopen tot twee jaar. Gezinnen die een grotere rolstoelwoning nodig hebben, moeten nog meer geduld hebben. Dat leidt tot nijpende situaties. Corporaties, huurderskoepels en gemeenten proberen met nieuwbouw en verbouw het aanbod uit te...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

Extra onderzoek naar lood in 2.400 particuliere (huur)woningen in de Amsterdamse stadsdelen West, Zuid en Oost levert tot nu toe een wisselend beeld op. Volgens Jeroen Koster van stichting !WOON leverde de inspectie in bijvoorbeeld Watergraafsmeer veel hits op, maar viel het in de Indische Buurt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Willemijn de Nooijer is sinds 2018 straatjurist. In die hoedanigheid staat zij dak- en thuislozen met raad en daad bij namens Bureau Straatjurist, een stichting voor cliëntondersteuning op het gebied van sociaal-juridische zaken. Samen met Belangenvereniging Drugsgebruikers MDHG en de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.