Wordt young professional dupe van ban op 'Blokhokken'?

afbeelding van NUL20 De Kwestie
NUL20 De Kwestie
In de rubriek De Kwestie stelt NUL20 actuele maatschappelijke en politieke vraagstukken aan de orde. Discussieer mee.
14.02.17
Wordt young professional dupe van ban op 'Blokhokken'?

Amsterdam blokkeert door aanpassing van de erfpachtvoorwaarden de bouw van appartementen kleiner dan 40 m2 in de vrije sector. Wethouder Ivens (SP) wil het uitknijpen van huurders tegengaan. D66 en VVD hebben ernstige bedenkingen tegen het belemmeren van de markt. De young professional zou de dupe zijn.

 

Laurens IvensNEE

Laurens Ivens, wethouder van Wonen


"Minister Blok heeft speciaal voor Amsterdam en Utrecht regels opgesteld die het mogelijk maken dat kleine appartementen van maximaal 40 m2 toch in de vrije sector kunnen worden verhuurd. Volgens de minister bouwen beleggers onvoldoende starterswoningen, als die voor lage huren op de markt moeten worden gebracht. Onze waarneming is een andere. Amsterdam heeft een aantrekkelijke woningmarkt met een hoge bouwproductie. Beleggers staan bij ons in de rij om kleine appartementen voor de sociale sector te bouwen. Op dit moment is de bouw van circa zesduizend kleine appartementen voorzien. Die zogeheten ‘Blokhokken’ hebben we dus helemaal niet nodig; ze zorgen alleen maar voor extreem hogere huren.’
‘We kunnen niet in alle gevallen dergelijke bouwprojecten in de vrije sector voorkomen. Een aantal deals is al beklonken. Of ze worden gerealiseerd op eigen grond. Wij kunnen alleen voorwaarden verbinden aan grond in bezit van de gemeente. Kern van onze aanpak is aanpassing van de erfpachtvoorwaarden. Daarin komt te staan dat woningen onder de 40 m2 onder de sociale huurgrens moeten blijven. De gemeente zal deze bepaling vijf jaar lang opnemen in de erfpachtcontracten, net zolang als de regels van Blok gelden.’
‘Kritiek dat Amsterdam hiermee starters op de woningmarkt die geen toegang hebben tot de sociale huursector en evenmin een huis kunnen kopen in de kou laat staan, gaat volgens mij niet op. Er is nooit een rechtvaardigingsgrond voor absurd hoge huren voor minuscule woningen. Ik ben dan ook blij dat onze juristen een ontsnappingsroute hebben weten te bedenken.’

 

Reinier van DantzigJA

Reinier van Dantzig, raadslid D66


"Wethouder Ivens pakt met een paardenmiddel een probleem aan, maar genereert tegelijkertijd nieuwe problemen met verregaande gevolgen. Als nieuwe woningen kleiner dan 40 m2 standaard in het gereguleerde segment komen, dan zijn middeninkomens de grote verliezers. Dan wordt de keuzevrijheid van Amsterdammers op de woningmarkt ingeperkt. Wanneer iemand met een middeninkomen een kleine woning wil huren, dan moet dat kunnen. Anders rest voor hen alleen de grotere vrije sector huurwoning, maar niet iedereen heeft of wil ‘friends’ om mee te wonen’
‘D66 en VVD vrezen ook dat het voorstel van het college leidt tot een bouwstop voor betaalbare huur binnen de Ring, terwijl er in de stad al zo’n groot tekort is aan vrije sector huurwoningen. De grondprijzen zijn zodanig hoog dat bij een beleid van passende huren alleen nog kleine middenhuurwoningen marktconform kunnen worden gebouwd. Wij vinden dat de Amsterdamse woningmarkt om meer maatwerk vraagt. Het grondprijsbeleid moet vaker zodanig zijn, dat pensioenbeleggers en verzekeraars bereid zijn langdurig in Amsterdam te investeren. En dat projecten als de Amsteltower bij het Amstelstation, kleine stadsappartementen met goede voorzieningen op een levendige plek in de stad, mogelijk blijven.’
‘Wij vinden ook dat excessen moeten worden aangepakt. De verhuur van studentenwoningen van 30 m2 voor 1250 euro in de maand zoals in Amsterdam-Noord gebeurt, dat moeten we gewoon niet hebben. Dat kunnen we voorkomen door harde afspraken te maken met ontwikkelaars. Niet zoals het college nu voorstelt, door mensen die teveel verdienen voor een gereguleerde huurwoning uit te sluiten."


 

 

Reacties

Als compacte woningen niet

Als compacte woningen niet meer mogelijk zijn, dan maken we de appartementen wel wat groter. Maar een verbod in Amsterdam op de bouw van heel kleine appartementen en studio’s voor de vrije sector doet niks af aan de wens van millennials om te delen wat je niet hoeft te bezitten. De groep van 25- tot 34-jarigen is de komende jaren de grootste groeier in onze steden. Als tenminste voor deze urban millennials de juiste woningen worden gebouwd. Zij hebben behoefte aan bereikbare koopwoningen, maar vooral ook middeldure huurwoningen.” “We bouwen nu De Lofts, 212 compacte studio’s en tweekamerappartementen in de middeldure huur in het Amstelkwartier. Naast een eigen appartement van gemiddeld 32 m2 beschikken de toekomstige bewoners van De Lofts over diverse gemeenschappelijk ruimten, zoals een woonkamer, een dakterras, werkruimten en een wasserette. De Lofts is een van onze antwoorden op de toenemende vraag naar middeldure woningen. Millennials hechten minder waarde aan bezit en willen graag delen.” “Ik weet niet of het financieel haalbaar is wat groter te bouwen. Een grotere woning kent op zich een hogere vastgoedwaarde. Maar of ruimer bouwen gezien de hoge grondprijzen in Amsterdam haalbaar is? Die analyse hebben we nog niet gemaakt. Groter bouwen staat wel op gespannen voet met de noodzaak wonen betaalbaar te houden voor brede groepen. De combinatie van betaalbaarheid en de woonwensen van millennials leidt tot concepten voor compacte woningen met meer voorzieningen buiten de ‘eigen’ vierkante meters.” Reactie van Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM

Ik ben van mening dat als de

Ik ben van mening dat als de landelijke politiek regelgeving heeft bedacht, dit niet door lokale regels teniet moet worden gegaan. Zo weet niemand meer waar je aan toe bent. Daarnaast is erfpacht niet het middel om dit soort zaken in vast te leggen. Inderdaad, de doorstroming wordt beperkt en ik verwacht ook dat het voor investeerders minder aantrekkelijk wordt om kleine woningen op de markt te zetten

“Met het tegengaan van de

“Met het tegengaan van de bouw van heel kleine appartementen kan de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN) leven. Onze leden zijn toch al niet zo gek op die kleine appartementen. In Amsterdam actieve partijen, als Syntrus Achmea, Bouwinvest en Wonam bouwen liever wat grotere woningen. Die bieden naar de mening van onze leden op termijn een betere belegging. Maar met de creatieve oplossing van wethouder Ivens zijn we niet gelukkig. De gemeente gebruikt het erfpachtstelsel – toch al een heikel onderwerp in de hoofdstad - om uitvoering van landelijk beleid dat rust op een meerderheid in het parlement, tegen te gaan. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Nu ondervinden wij daarvan geen hinder. Maar wat staat ons op een ander moment te wachten?” Onze leden bouwen graag meer woningen bouwen voor het huursegment tussen 711- 1250 euro. De middelen zijn beschikbaar, maar dat lukt alleen als de gemeente bereid is voldoende locaties beschikbaar te stellen. Het is belangrijk daarbij een passende grondprijs te hanteren. Als Amsterdam alleen voor de hoogste prijs gaat, dan lukt het niet.” Frank van Blokland (directeur IVBN)

Reactie toevoegen