Overslaan en naar de inhoud gaan

Corporatiehuren in Nederland gemiddeld met 5,1 procent omhoog

Image
 

De huren van woningen van woningcorporaties zijn op 1 juli gemiddeld met 5,1 procent omhoog gegaan, iets onder de wettelijk toegestane gemiddelde huurverhoging van 5,3 procent. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 161 woningcorporaties. De huren gaan daarmee gemiddeld 0,2 procent minder omhoog dan als maximum is vastgelegd in de Nationale Prestatiafspraken. De gemiddelde huur van een corporatiewoning was eind vorig jaar 582 euro per maand. 

In de Nationale Prestatieafspraken is afgesproken dat de gemiddelde huursom per corporatie dit jaar maximaal per corporatie 0,5 procent lager uitkomt dan de gemiddelde loonontwikkeling van het jaar ervoor. De gemiddelde loonontwikkeling was in 2023 5,8 procent. De corporaties gebruiken die ruimte dus grotendeels. Volgens Aedes-voorzitter Martin van Rijn is dat nodig omdat 'draaien aan de huurknop' grote impact heeft op de investeringsruimte van corporaties. En de sector staat voor grote investeringen in nieuwbouw, renovatie en verduurzaming, terwijl de bouw- en loonkosten oplopen. Van Rijn: "Zonder deze huurverhoging kan dat eenvoudigweg niet."

Hij wijst er ook op dat de corporatiesector de afgelopen jaren veel gedaan heeft om huren betaalbaar te houden. Zo kregen vorig jaar 600.000 huishoudens een flinke huurverlaging van gemiddeld 58 euro per maand. Dit om wonen voor lage inkomens betaalbaar te houden. De huurtoeslag blijft overigens voor veel huishoudens cruciaal.

Image
Bronnen: Aedes en CBS, Inflatie en cao-index zijn van jaar ervoor

Tochtige woningen

Uit de enquête blijkt dat bijna een kwart van de corporaties de huur minder heeft verhoogd of bevroren bij slecht geïsoleerde huizen (met energielabel E, F of G). In Amsterdam is Eigen Haard de enige corporatie met een dergelijk beleid. De corporatie bevriest de huren in het hogere sociale segment (vanaf €697) voor woningen met label EFG.