Corporaties MRA verlangen van kabinet verbetering infrastructuur

31.05.2018
Image

Tienduizenden sociale huurwoningen willen en kunnen woningcorporaties in de Metropoolregio Amsterdam de komende jaren bouwen, maar dan moet het Rijk wel het spoor- en wegennet verbeteren. Daarvoor pleiten de gezamenlijke corporaties in een brief aan de ministers Ollongren (woningbouw) en Van Nieuwenhuizen (infrastructuur).

De corporaties wijzen het kabinet erop dat het de concurrentiekracht van de Metropoolregio wil versterken. In de hele regio moeten tot 2040 tenminste 250.000 nieuwe woningen worden bijgebouwd om aan de vraag te voldoen. Dertig tot veertig procent daarvan kan gebouwd worden door corporaties, zodat ook mensen met lagere inkomens in de regio een woning kunnen vinden. Maar die woningen moeten wel goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer en auto.

De corporaties zien knelpunten in Zaanstad (Achtersluispolder), Haarlemmermeer (Duinpolderweg) en Purmerend (verbetering stations). Op de langere termijn moet de Noord-Zuidlijn worden doorgetrokken naar Schiphol en is een extra verbinding tussen Sloterdijk en Amsterdam-Centrum noodzakelijk. De IJmeer-verbinding naar Almere moet weer op de agenda komen als de stad met 25.000 woningen is uitgebreid.