Corporaties nemen maatregelen tegen frauduleuze woningzoekenden

06.07.17
Corporaties nemen maatregelen tegen frauduleuze woningzoekenden

Woningcorporaties in de regio Amsterdam hebben naar eigen zeggen steeds vaker te maken met woningzoekenden die hun gegevens of papieren vervalsen. Het kan gaan om inkomensgegevens, identiteitspapieren of de huurdersverklaring. Hoewel geen cijfers bekend zijn, willen de corporaties een duidelijk signaal afgeven naar mensen die op oneigenlijke wijze proberen voor te dringen bij het verkrijgen van de schaarse sociale huurwoningen in de regio Amsterdam. Wie fraudeert mag een jaar lang niet meer reageren op reageren op vrijkomende woningen.

Gezien de huidige lange wachttijden – 10 jaar voor starters en 19 jaar voor doorstromers – lijkt de uitsluiting van één jaar vooral symbolisch. “Het is in eerste instantie bedoeld om af te schrikken,” zegt woordvoerder Nico de Leeuw van Rochdale namens de corporaties, “Voorheen waren er geen sancties en konden mensen het gewoon proberen. Dat willen we hiermee voorkomen. Maar het is ook een straf: wie fraudeert maakt in het komende jaar echt geen kans op een woning.” Volgens De Leeuw zullen de corporaties soepeler omgaan met de maatregel als een woningzoekende aan kan tonen dat bijvoorbeeld inkomensgegevens per ongeluk foutief in het systeem vermeld staan.

Volgens De Leeuw benadelen fraudeurs de woningcorporaties. “Als iemand de eerste kandidaat voor een woning is, dan controleren wij de gegevens. Als die niet blijken te kloppen, dan kost dat ons tijd en geld omdat wij die tijd ook anders hadden kunnen besteden.” Bovendien zouden fraudeurs andere woningzoekenden benadelen omdat zij de wachtlijsten vervuilen. “Eerlijke woningzoekenden worden benadeeld omdat het perspectief heel anders is wanneer je nummer dertig of nummer vier bent voor een woning. Bovendien proberen fraudeurs voor te dringen en anderen te passeren.”

De woningcorporaties in Amsterdam worstelen al langere tijd met inefficiëntie in de toewijzing. Dat heeft alles te maken met de enorme druk op de woningmarkt. Dat leidt niet alleen tot fraude, maar ook tot veel afwijzingen. Woningzoekenden met een goede positie op de wachtlijst wijzen woningen waarop ze reageren toch vaak af. Er worden hoge eisen gesteld aan een woning als daarvoor de zorgvuldig opgespaarde wachttijd moet worden ingeruild.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS