Corporaties plaatsen weinig zonnecellen op hun daken

14.08.17
Corporaties plaatsen weinig zonnecellen op hun daken
De Amsterdamse woningcorporaties hebben in 2016 voldaan aan de meeste prestatieafspraken die ze met gemeente en huurders hebben afgesloten. Dat blijkt uit de Monitor 2016 Samenwerkingsafspraken die aan de raad is gestuurd. De prestaties bleven achter op de terreinen nieuwbouwproductie, duurzaamheid (zon) en huisvesting van kwetsbare huishoudens. 
 
Het Amsterdams college heeft de eerste evaluatie Samenwerkingsafspraken naar de raadscommissie gestuurd. Veel nieuws staat daar niet in, omdat de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties de meeste cijfers al voor de zomer bekendmaakt via haar jaarverslag.
Daaruit bleek al dat corporaties de huren inmiddels flink matigen en de woningverkoop en -liberalisaties hebben teruggeschroefd. Vorig jaar 85 procent van de nieuw verhuurde woningen onder de aftoppingsgrenzen verhuurd; het aantal woningverkopen daalt naar 1.437 en het aantal liberalisaties naar 520. Dat is in alle drie gevallen ruim beneden de afspraken maxima.
 
Maar op het gebied van duurzaamheid kan er wel een tandje bij. Er werden via woningisolatie en -verbetering wel meer labelstappen gezet (16.000) dan de afgesproken 10.000, maar met de installatie van zonnecellen op corporatiedaken schiet het niet op: in 2016 is slechts voor 0,5 megawatt bijgeplaatst, terwijl de doelstelling is 80 megawatt in de periode 2016-2020 te halen. De corporaties lijken overigens inmiddels met een versnelling bezig. Eigen Haard kondigde in juli aan 200 miljoen te gaan lenen van De Europese Investeringsbank (EIB) om energiezuinige huurwoningen te bouwen en bestaande te verduurzamen. En Ymere is van plan de komende vier jaar tenminste 8.500 woningen te voorzien van zonnepanelen.
 
Ook met de nieuwbouwproductie lopen de corporaties achter. In 2016 startte de bouw van 626 reguliere sociale huurwoningen, waardoor ze voor het tweede jaar achterblijven bij de afgesproken 800 per jaar. "De corporaties hebben voor de aankomende jaren een inhaalslag te maken," stelt het college dan ook vast.
 
Het college wil tenslotte dat corporaties meer woningen toewijzen aan kwetsbare groepen. De afgesproken 30 procent werd voor het tweede jaar op rij niet gehaald. Het werd 27 procent. Het college maakt zich daar zorgen over, aldus burgemeester Van der Laan in de aanbevelingsbrief.
    
NUL20 publiceerde in juni al een eerste evaluatie van de prestatie-afspraken: Eerste toets Samenwerkingsafspraken

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS