Corporaties teleurgesteld over woningmarktakkoord

13.02.13
Corporaties teleurgesteld over woningmarktakkoord
Update 14 februari 2013

Corporaties reageren teleurgesteld op het woningmarktakkoord van minister Blok met D66, ChristenUnie en SGP. Het kabinet voorkomt niet dat de nieuwbouwinvesteringen van corporaties fors zullen afnemen, zo verwacht de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

"Op het oude Regeerakkoord zijn wat pleisters geplakt. De scherpste kantjes zijn eraf, maar het blijven magere jaren", zo zegt AFWC-directeur Hans van Harten. "Er wordt door de politiek te luchtig gedaan over het mogelijke effect van dit akkoord. De verhuurderheffing gaat weliswaar wat omlaag, maar de extra huurinkomsten dalen eveneens. We schieten er dus niet zoveel mee op. De lage bouwproductie zal er niet mee veranderen."

Van Harten ziet ook positieve kanten aan het akkoord. Starters op de koopwoningmarkt krijgen wat meer lucht. Het woningwaarderingstelsel blijft voorlopig bestaan. Corporaties kunnen een jaar lang profiteren van het lage BTW-tarief voor renovatie en onderhoud. En de mogelijkheden voor verkoop van woningen aan beleggers worden versoepeld. Van een deel van de voorgenomen maatregelen, het kabinet kiest bijvoorbeeld op termijn voor een huursombenadering, is nog niet te voorzien wat ze in de praktijk betekenen.

"Het woningmarktakkoord helpt de corporaties nagenoeg niks", zegt Gerard Anderiesen, bestuurder van Stadgenoot. "De verhuurderheffing wordt wel een beetje verlaagd, maar er blijft sprake van een draconische maatregel. We verliezen een groot deel van onze investeringsruimte. " Anderiesen ziet brood in een gang naar de rechter om de verhuurderheffing alsnog van tafel te krijgen. Aedes heeft een procedure in voorbereiding. "De verhuurderheffing is niet meer dan een ordinaire belastingmaatregel. Minister Blok heeft dat de laatste tijd ook gewoon gezegd; de overheid wil meer geld binnenhalen. Dat betekent dat een specifieke groep ondernemingen buitenproportioneel wordt getroffen. Dat is meer dan onredelijk. Aedes moet daarover het juridische gevecht aangaan."

Ook volgens Ymere biedt het woonakkoord geen soelaas voor het aanpakken van de problemen op de woningmarkt. De Amsterdamse corporatie verwijt de gelegenheidscoalitie de adviezen van de vakwereld onvoldoende ter harte te nemen. “De benodigde integrale aanpak van de woningmarkt wordt wederom doorgeschoven en wat resteert is een aanpassing van het regeerakkoord gekoppeld aan de constatering van de betrokken politici dat het beleid voor de consumenten eindelijk voor lange tijd helder is,” aldus de corporatie.

Ymere verwacht dat nadere aanpassingen noodzakelijk blijken. “Het is zeer de vraag of consumenten op basis van het akkoord anders gaan handelen. Slechts de starters op de koopmarkt wordt wat ruimte geboden”. Belangrijkste knelpunt blijft de enorme verhuurdersheffing. Ymere voorziet een reductie van het eigen investeringsprogramma met 60 procent.  “De bouwsector zal verder onderuit gaan. En er wordt geen kwalitatief alternatief geboden voor de huurders die met forse huurverhogingen binnen de bestaande voorraad worden geconfronteerd.” 

Andere partijen reageren gematigd positief. "Het akkoord is in lijn met onze wens om duidelijkheid en stimulansen voor de bouw. Dat is dus positief. De pijn wordt hierdoor verzacht", aldus Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. "Wat de woningcorporaties betreft moet het CFV nu snel de consequenties van dit pakket doorrekenen, zodat veel corporatieleningen in ieder geval weer snel geborgd worden en de meerderheid van stopgezette projecten weer snel verder kunnen."

De vereniging van projectontwikkelaars NEPROM vindt de verbeteringen voor de huurmarkt te beperkt. "De verhuurdersheffing is in het woonakkoord slechts bescheiden bijgesteld en zal bij corporaties en bij particuliere beleggers tot een blijvend forse beperking van de investeringen leiden", meldt de branchevereniging.

De Amsterdamse wethouder Freek Ossel (PvdA) is evenmin zonder zorgen. "Ik ben blij dat het kabinet de verhoging van de huren matigt. Ook is het positief dat de regels voor hypotheken worden versoepeld. Maar of corporaties door het akkoord meer kunnen investeren, dat zal nog moeten blijken." 

 

Zie ook: Aedes: "verwacht niet teveel van akkoord"

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.