Corporaties vragen wijkaanpak-subsidies aan

10.03.10

Corporaties vragen wijkaanpak-subsidies aan

Op 10 maart hebben de Amsterdamse corporaties voor de tweede maal een aanvraag ingediend voor bijzondere projectsteun in het kader van de Wijkaanpak. De corporaties verwachten voor hun projecten uit 2009 ruim 18,9 miljoen euro subsidie van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) te ontvangen. Over 2008 werd de maximumbijdrage van 19,3 miljoen euro uitgekeerd. Dat de beschikbare subsidie nu niet volledig wordt opgehaald komt doordat de gebiedsindeling die het CFV hanteert niet overeenkomt met die van de Amsterdamse partijen.

In 2009 hebben de Amsterdamse corporaties 464 projecten uitgevoerd in de vijf Amsterdamse Vogelaarwijken. Het totale investeringsbedrag bedroeg ruim 248 miljoen euro, lager dan de 300 miljoen euro van 2008. Voormalig minister Vogelaar had geregeld dat de veertig aandachtswijken per jaar 75 miljoen euro extra financiële ruimte zouden krijgen voor activiteiten van corporaties in het kader van de wijkactieplannen. Dit budget komt tot stand door een heffing ‘bijzondere projectsteun’ bij corporaties die geen bezit hebben in deze wijken.

Op 10 maart hebben de Amsterdamse corporaties voor de tweede maal een aanvraag ingediend voor bijzondere projectsteun in het kader van de Wijkaanpak. De corporaties verwachten voor hun projecten uit 2009 ruim 18,9 miljoen euro subsidie van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) te ontvangen. Over 2008 werd de maximumbijdrage van 19,3 miljoen euro uitgekeerd. Dat de beschikbare subsidie nu niet volledig wordt opgehaald komt doordat de gebiedsindeling die het CFV hanteert niet overeenkomt met die van de Amsterdamse partijen." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS