Overslaan en naar de inhoud gaan

Crisis: minder transacties en verhuizingen

De langjarige cijfers over de woningmarkt van de Rijksoverheid bevestigen wat iedereen al weet: men blijft zitten waar men zit. Sinds 2009 is het aantal verkochte woningen in Nederland met ongeveer een derde gedaald ten opzichte van de jaren daarvoor. Het aantal verhuisde doorstromers uit een koopwoning is ten opzichte van drie jaar geleden bijna gehalveerd. Wel bleef het aantal verhuisde starters vrijwel onveranderd.

 

Bron: Woon2012/kadaster

 

bron: BZK/CBS (WBO2002, WoON2006, WoON2009, WoON2012)

Het aantal verhuisde doorstromers uit een koopwoning is ten opzichte van drie jaar geleden bijna gehalveerd. De daling van het aantal verhuisde semistarters en doorstromers vanuit huurwoningen bedroeg 15 procent. Het aantal verhuisde starters bleef vrijwel onveranderd. Ook de relatief kleine groep huishoudens die zich vanuit het buitenland in Nederland vestigde, veranderde niet of nauwelijks in omvang.

Deze verschillen hebben twee oorzaken. Er werden minder koopwoningen verkocht; dit raakt vooral doorstromers die eerst hun eigen woning willen verkopen alvorens te verhuizen. Een tweede oorzaak zijn de verhuismotieven van huishoudens. Starters, semistarters en jonge paren hebben doorgaans dringende motieven om te verhuizen, zoals uit huis gaan, samenwonen, gezinsuitbreiding, echtscheiding of studie. Doorstromers, veelal oudere huishoudens, hebben minder haast en willen vooral hun woonsituatie (de woning of de woonomgeving) verbeteren.

Starters hebben zich op de koopwoningenmarkt dus goed kunnen handhaven. De vraag is welke typen transacties hebben gezorgd voor ruimte voor starters.

Het aantal starters in de nieuwbouw is ongeveer op het niveau van 2009 gebleven. Dat komt doordat de ingezakte nieuwbouwproductie wordt gecompenseerd door het hogere percentage starters in 2010 en 2011.

Bron: Nieuwsbrief Kennisplein Wonen

 

Zie ook: WoON 2012: huursector steeds meer domein lage inkomens (NUL20 11-04-2013)

Trefwoorden