Diemen zoekt marktpartij voor integrale ontwikkeling van gemengde wijk Holland Park West

09.11.18
Diemen zoekt marktpartij voor integrale ontwikkeling van gemengde wijk Holland Park West
Diemen daagt marktpartijen uit om op basis van een set randvoorwaarden en ambities in het gebied Holland Park West circa 600 á 700 woningen, een Brede School en de bijbehorende openbare ruimte te ontwikkelen en realiseren. In dit deel van de nieuwbouwwijk Holland Park moet ook sociale woningbouw komen. Het westelijke deel is het parkgegbied op de voormalige kantorenlocatie Bergwijkpark Noord.
 
Holland Park West is één van de laatste grote woningbouwlocaties in Diemen. De gemeente wil de de wijk in één keer uitgeven aan een ontwikkelende partij. Lex Scholten, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling: ‘Ik verwacht dat we met deze manier van aanbesteden, waarbij wij als gemeente alleen de randvoorwaarden en ambities aangeven, de markt kunnen uitdagen om op een creatieve wijze met een beter plan komen dan wij zelf als gemeente kunnen bedenken. Kortom dat Holland Park West een voorbeeldproject wordt voor andere gemeenten’.
De nieuwe wijk moet een gevarieerd woningaanbod gaan bevatten en aantrekkelijk zijn voor gezinnen met kinderen. Naast de te bouwen school moet dat ook terugkomen in voldoende buitenspeelmogelijkheden. De gemeente wil zo snel mogelijk de Brede School, met ruimte voor 700 leerlingen, een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal, realiseren. 
 
Er is een programma voorgeschreven dat bestaat uit 30 procent sociale huur, 24 procent middeldure huur en 46 procent vrije sector (koop en huur). Diemen heeft lang geen sociale huurwoningen gebouwd. Wethouder Scholten maakte eerder bekend dat het nieuwe college ernaar streeft de komende jaren zo'n 3.000 woningen in aanbouw te nemen, waarvan bijna 40 procent moet gaan bestaan uit sociale woningbouw.
De gemeente verwacht voor de zomer van 2019 de aanbesteding af te ronden en een marktpartij te contracteren om de plannen te realiseren. 

Holland Park

Holland Park wordt ontwikkeld op de voormalige kantorenlocatie Bergwijkpark Noord. Tussen 2013 en 2018 is er veel gebeurd. Campus Diemen Zuid is gerealiseerd met huisvesting voor meer dan 1000 studenten. Inmiddels  is langs de Bergwijkdreef de uitbreiding van de Campus met 774 wooneenheden in uitvoering. Ook vordert de bouw van de nieuwe stedelijke woonwijk Holland Park met meer dan 2000 woningen. De eerste wooncomplexen zijn al bewoond, nog meer gebouwen staan in de steigers. Sommige overigens veel langer dan gepland, vanwege het faillieit van de aannemer, Bouwgroep Moonen. Moonen bezat bouwopdrachten voor de blokken 18 en 19 voor kopers en 20 en 21 voor 226 huurappartementen van Bouwfonds IM.
 
Lees ook: Diemen bouwt weer voor lagere inkomens (NUL20, juni 2018, interview met Lex Scholten)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.