Diemen zoekt marktpartij voor integrale ontwikkeling van gemengde wijk Holland Park West

09.11.18
Diemen zoekt marktpartij voor integrale ontwikkeling van gemengde wijk Holland Park West
Diemen daagt marktpartijen uit om op basis van een set randvoorwaarden en ambities in het gebied Holland Park West circa 600 á 700 woningen, een Brede School en de bijbehorende openbare ruimte te ontwikkelen en realiseren. In dit deel van de nieuwbouwwijk Holland Park moet ook sociale woningbouw komen. Het westelijke deel is het parkgegbied op de voormalige kantorenlocatie Bergwijkpark Noord.
 
Holland Park West is één van de laatste grote woningbouwlocaties in Diemen. De gemeente wil de de wijk in één keer uitgeven aan een ontwikkelende partij. Lex Scholten, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling: ‘Ik verwacht dat we met deze manier van aanbesteden, waarbij wij als gemeente alleen de randvoorwaarden en ambities aangeven, de markt kunnen uitdagen om op een creatieve wijze met een beter plan komen dan wij zelf als gemeente kunnen bedenken. Kortom dat Holland Park West een voorbeeldproject wordt voor andere gemeenten’.
De nieuwe wijk moet een gevarieerd woningaanbod gaan bevatten en aantrekkelijk zijn voor gezinnen met kinderen. Naast de te bouwen school moet dat ook terugkomen in voldoende buitenspeelmogelijkheden. De gemeente wil zo snel mogelijk de Brede School, met ruimte voor 700 leerlingen, een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal, realiseren. 
 
Er is een programma voorgeschreven dat bestaat uit 30 procent sociale huur, 24 procent middeldure huur en 46 procent vrije sector (koop en huur). Diemen heeft lang geen sociale huurwoningen gebouwd. Wethouder Scholten maakte eerder bekend dat het nieuwe college ernaar streeft de komende jaren zo'n 3.000 woningen in aanbouw te nemen, waarvan bijna 40 procent moet gaan bestaan uit sociale woningbouw.
De gemeente verwacht voor de zomer van 2019 de aanbesteding af te ronden en een marktpartij te contracteren om de plannen te realiseren. 

Holland Park

Holland Park wordt ontwikkeld op de voormalige kantorenlocatie Bergwijkpark Noord. Tussen 2013 en 2018 is er veel gebeurd. Campus Diemen Zuid is gerealiseerd met huisvesting voor meer dan 1000 studenten. Inmiddels  is langs de Bergwijkdreef de uitbreiding van de Campus met 774 wooneenheden in uitvoering. Ook vordert de bouw van de nieuwe stedelijke woonwijk Holland Park met meer dan 2000 woningen. De eerste wooncomplexen zijn al bewoond, nog meer gebouwen staan in de steigers. Sommige overigens veel langer dan gepland, vanwege het faillieit van de aannemer, Bouwgroep Moonen. Moonen bezat bouwopdrachten voor de blokken 18 en 19 voor kopers en 20 en 21 voor 226 huurappartementen van Bouwfonds IM.
 
Lees ook: Diemen bouwt weer voor lagere inkomens (NUL20, juni 2018, interview met Lex Scholten)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.