Doek valt voor Far West

21.10.10

Doek valt voor Far West

Woningcorporatie Far West staakt in de loop van volgend jaar haar activiteiten. Omdat de koopmarkt in West nagenoeg is ingestort, is het financieel fundament onder de ontwikkelende corporatie weggevallen. De oorspronkelijke oprichters, De Key, Stadgenoot en Rochdale, nemen alle lopende verplichtingen over.
Far West valt volgens directeur Jaques Thielen weinig te verwijten. "Wij hebben de afgelopen tien jaar 800 miljoen euro geïnvesteerd. Er zijn 1400 nieuwe woningen gebouwd. We hebben een kleine duizend woningen gerenoveerd. Ook waren we actief in de wijkaanpak. De crisis op de woningmarkt doet ons de das om. Sinds twee jaar is de koopmarkt nagenoeg ingestort. Daardoor hebben we onvoldoende middelen om door te gaan met projectontwikkeling," aldus een teleurgestelde directeur. "Van gebiedsontwikkeling is feitelijk op dit moment geen sprake meer. Een complete aanpak van wijken lijkt niet meer van deze tijd. Onze kerntaak is opgedroogd. Het accent komt te liggen op beheer en onderhoud. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat opheffing de beste weg is."
De rechten en plichten van Far West gaan over naar de drie oorspronkelijke oprichters. Lopende bouwprojecten worden zondermeer afgemaakt, zo verklaarde Frank Bijdendijk, bestuurder van Stadgenoot. Ook komende bouwprojecten waarvan de financiering reeds is geregeld, gaan gewoon van start. De aanpak van buurten waarvoor de plannen nog in de maak zijn, zoals de vernieuwing van de Maassluisstraat, de aanpak van de Lodewijk van Deijsselhof of de bouw van de volgende fase van Noorderhof laten wel op zich wachten. Daarover neemt de nieuwe eigenaar een besluit.
"Het komt uiteindelijk wel goed met Nieuw West, alleen het duurt langer. Aan de crisis komt op enig moment een einde. Dan zijn we echt wel weer in staat nieuwe plannen te maken en investeringen te doen," aldus Bijdendijk.

Herverdeling bezit

Far West bezit 10.000 woningen en 1000 bedrijfsruimtes. De drie corporaties krijgen niet hun oorspronkelijke bezit terug. Er wordt een nieuwe verdeling gemaakt, zodanig dat in buurten een samenhangend bezit ontstaat. Voor de huidige bewoners van Far West zal er weinig tot niets veranderen.
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft ingestemd met de opheffing. Die komt niet geheel onverwacht. Vorig jaar werden de drie oprichters geconfronteerd met miljoenenverliezen. Een groot aantal nieuwbouwappartementen bleek toen al moeilijk verkoopbaar. Bij Far West werken 25 mensen. Zij krijgen een individuele vertrekregeling aangeboden.[BP]

 Zie ook Het Parool: Stop op renovatie Nieuw-West (21-10-2010)

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.