Zwaartepunt op bouw van middeldure huurwoningen
Actieplan stimulering bouwproductie 2014-2018

Amsterdam wil de bouwproductie opvoeren naar 5.000 woningen per jaar in 2018. Om dit te verwezenlijken wordt gezorgd voor snellere procedures, duidelijkere regels en een open houding naar bouwers en ontwikkelaars. Het college trekt voor de extra bouwstimulering 60 miljoen euro uit.

Het actieplan Woningbouw 2014–2018 bevat een lange reeks maatregelen en actiepunten om de bouwproductie te stimuleren. Dat is hard nodig volgens wethouder Bouwen en Wonen, Laurens Ivens: “Amsterdam is een aantrekkelijke stad. Elk jaar komen er 10.000 mensen in de stad bij. Dat vraagt forse investeringen waarbij we niet meer alleen afhankelijk kunnen zijn van de bestaande partijen. Daarom zijn er andere partijen nodig zoals zelfbouwers, bouwgroepen en kleine bouwbedrijven. De gemeente wil al deze partijen stimuleren door eenvoudiger en transparanter te werken.” Ivens wil dat bereiken door meer maatwerk te bieden en door belemmeringen in processen en procedures rond woningbouw weg te nemen.

Daarnaast wordt de planvoorraad vergroot door het uitgeven van nieuwe bouwkavels voor in totaal 20.000 woningen vanaf 2016 en start bouw vanaf 2018. Het gaat dan de locaties Sluisbuurt Zeeburgereiland, Centrumeiland IJburg, Elzenhagen Zuid/ CAN-gebied Buikslotermeerplein, Zuidas, Sloterdijk, Amstelkwartier, Amstelstation, Lelylaan, Jan Evertsenstraat en Hamerstraat. Daar is weer geld voor in het Vereveningsfonds na de grondige sanering door het vorige college. Tijdens deze collegeperiode (2014-2018) zet het college in op de productie van minimaal 17.000 woningen. Het zwaartepunt komt te liggen op middensegment huur. Aanvullend zijn er stimuleringsprogramma's voor huisvesting voor studenten, jongeren en kwetsbare groepen. Voor de periode na 2018 komt de dienst Ruimtelijke Ordening met een ontwikkelstrategie voor de bouw van 40.000 woningen tot 2025. 

Transformatie

Een nieuw transformatieteam moet helpen bij de realisatie van jaarlijks minimaal 1.250 woningen via transformatie. Ivens: "De transformatie van lege kantoren is goed op gang gekomen in Amsterdam, maar er staat nog steeds 1,3 miljoen vierkante meter leeg. Waar de kantorenloods zich voorheen vooral richtte op het bij elkaar brengen van partijen, willen wij een actievere rol gaan spelen door projecten (langer) te begeleiden."

Annius Hoornstra, adjunct Grond en Ontwikkeling, vult aan: "Een goed voorbeeld daarvan is de wijze waarop we Syntrus Achmea hebben geholpen bij de transformatie van Molenwerf. We hebben daar mensen opgezet om het bestemmingsplan te wijzigen en tal van problemen waaronder die met strenge geluidsnormen op te lossen. Dat is een hele andere aanpak dan ontwikkelaars zelf van loket naar loket te laten gaan. Onze lijn wordt nu veel meer: Waar kunnen we helpen?" Stroperigheid aanpakken, minder regelgeving, verkorten van procedures. Het is een terugkerend thema in de beleidsstukken van de wethouders Bouwen en Wonen. "Zelfs het terugdringen van de stroperigheid, verloopt stroperig", verzuchtte wethouder Duco Stadig, vier jaar nadat hij De Grote Vereenvoudiging startte.

In het actieplan worden weer een hele serie maatregelen aangekondigd om doorlooptijden te verkorten, slaagkansen van projecten te vergroten en procedures te vereenvoudigen en versnellen en de gemeentelijke cultuur te wijzigen. Hoornstra: "Aanpak van bureaucratie is ook een kwestie van permanent corvee. Maar er is ook veel in gang gezet de afgelopen jaren als het om samenwerking met marktpartijen gaat. De cultuur in ons apparaat is veel meer geworden dat we er zijn om problemen op te lossen. Een goed voorbeeld daarvan is de wijze waarop we samen met De Alliantie de nieuwbouwplannen op Zeeburgereiland hebben ontwikkeld. Binnen elf dagen was de bouwvergunning verleend. Zo'n aanpak scheelt snel duizend woningen per jaar." Ivens: "Er is de afgelopen jaren al veel geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen. De grote verandering is nu dat we één Amsterdam zijn. We kunnen nu uniforme systemen en processen toepassen op alle projecten. Dat is het nieuwe. De instelling van een speciale taskforce moet ervoor zorgen dat de aandacht voor versnelling blijvend wordt."

Niet alles uitgeven

Zo'n 16 miljoen is beschikbaar voor de huisvesting van kwetsbare groepen. Een actieplan daarvoor wordt begin volgend jaar gepresenteerd. Men hoopt flink wat extra huisvesting voor hen te creëren in voormalige verzorgingshuizen en instellingen. Ivens: "De extramuralisering zet de komende jaren door. Het is belangrijk dat die panden beschikbaar blijven voor wonen. We moeten daarom ook zelf aankloppen bij eigenaren, voordat er iets gebeurt wat we niet willen." Voor transformatie is ook nog een budget van 5 miljoen beschikbaar. Ivens: "We houden nog 28 miljoen achter de hand, voor als er tegenvallers zijn of we ergens willen bijsturen. Bovendien: we prediken innovatie in de bouw, het zou dan raar zijn als we geen geld meer hebben voor nieuwe initiatieven."

 

Fred van der Molen