Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Redactioneel
Duurzaam Amsterdam
Aan ambities ontbreekt het Amsterdam niet als het om het milieu gaat. Wat heet. Waar het Rijk als doelstelling heeft in 2020 een vijfde van het Nederlandse energiegebruik uit duurzame bronnen te betrekken, wil Amsterdam in 2025 zo maar liefst in een derde van zijn energie  voorzien. De CO2-doelstellingen zijn al even ambitieus.
Maar tussen droom en daad staat ook hier een wereld van praktische bezwaren. Zo liep de start van de hoofdstedelijke hightech afvalenergiecentrale uit op een klein drama en bleken maatregelen om oude auto’s uit de stad te weren niet alleen onhaalbaar maar bovendien nauwelijks effectief. Pure symboolpolitiek.
Wat in ieder geval werkt is woningen isoleren. Het energiegebruik van alle woningen in de stad is  verantwoordelijk voor zeker een derde van de CO2-uitstoot. De corporatiesector – eigenaar van ongeveer  de helft van de woningen in de stad – is al jaren bezig zijn woningbestand energiezuiniger te maken. Toch is daar nog een enorme slag te maken. Slechts zo’n elf procent heeft een energielabel A of B, waar G de minst groene categorie is. Technisch zijn er weinig belemmeringen om de energieprestatie van de bestaande woningvoorraad verder te verbeteren. Wel zijn er veel praktische belemmeringen, zoals instemming van huurders met de ingrijpende renovaties die nodig zijn, en een groen licht van welstandscommissies. Daarover meer in dit themanummer van NUL20. En dan is er natuurlijk het geld. De corporaties willen hun investeringen in het energiezuiniger maken van woningen op zijn minst gedeeltelijk weer terugverdienen via de huur. Daar zit wat in. De woningen worden immers aantrekkelijker want de energiekosten gaan omlaag. Met de ‘woonlastenwaarborg’ lijkt er nu een goede regeling voor huurders en verhuurders in de maak, maar het laatste woord is daar nog niet over gezegd. Belangrijk is bovendien dat het kabinet afkomt met stimuleringsmaatregelen. In april werd een tijdelijke verruiming van de fiscale energie-investeringsaftrek en verlaging van het btw-tarief voor isolatie aangekondigd. En deze weken moet het besluit vallen over een subsidie van 270 miljoen euro om de komende twee jaar honderdduizend corporatiewoningen energiezuinig (energielabel A) te maken. Dat zou goed nieuws zijn, zowel voor het milieu als de veelgeplaagde bouwsector. Deze maatregel lijkt een effectieve methode om op korte termijn werkgelegenheid veilig te stellen.


Fred van der Molen
Hoofdredacteur NUL20
fred@nul20.nl

Fred van der Molen