NUL20 nr 45, juli 2009

BLADEREN in het tijdschrift

Eerste verdieping

Duurzaam Amsterdam

Aan ambities ontbreekt het Amsterdam niet als het om het milieu gaat. Wat heet. Waar het Rijk als doelstelling heeft in 2020 een vijfde van het Nederlandse energiegebruik uit duurzame bronnen te betrekken, wil Amsterdam in 2025 zo maar liefst in een derde van zijn energie  voorzien. De CO2-doelstellingen zijn al even ambitieus.

Corporaties worstelen met verduurzamen van hun bezit

Energiesbesparing in de bestaande bouwDe Amsterdamse woningcorporaties willen in de komende jaren twintig procent op het gasverbruik van hun woningen besparen. Ze isoleren daarvoor huizen, plaatsen energiezuinige cv-ketels en wekken zelf groene stroom en warmte op. Toch moet er nog heel veel gebeuren om alle groene ambities te realiseren.

Landlust: eerste generatie portiekflats wordt monumentaal én energiebewust gerenoveerd

Eerherstel voor kolenbunker

Energiesbesparing in de bestaande bouwEen houtpelletcentrale, zonnecollectoren, warmte-/koudeopslag en binnenschil-isolatie. Eigen Haard haalt alles uit de kast om  de ‘Koningsvrouwen van Landlust’ niet alleen in oude luister te herstellen, maar ook energiezuinig te maken.

Eigenaar-bewoners vechten beleid Westerpark aan

Stadsdeel eist woningisolatie

Energiesbesparing in de bestaande bouwStadsdeel Westerpark wil huiseigenaren dwingen hun woningen te isoleren. Dat gaat ze gemiddeld 25.000 euro per woning kosten. Mag dat zomaar?

Gemiddeld 25.000 euro.

De Key test energiebesparingsmethoden in Nova Zemblastraat

Opkrikken van energielabel D naar A

Energiesbesparing in de bestaande bouwWie het energieverbruik in Amsterdam fors wil reduceren, moet de bestaande woningvoorraad aanpakken. Daar valt een wereld te winnen. Tot dusver passen corporaties woningisolatie alleen toe bij complexgewijze renovatie. De Key onderzoekt of het haalbaar is losse woningen bij mutatie te vergroenen.

Bewustwording energiegebruik via ‘tupperware parties’  

Ymere: rendement HRe-ketels nog onvoldoende

Energiesbesparing in de bestaande bouw

Renovatie Plan van Gool ligt stil

Milieu versus schoonheid

Energiesbesparing in de bestaande bouwDoor de toenemende aandacht voor duurzaamheid zullen in de toekomst steeds meer conflicten ontstaan doordat milieumaatregelen de architectuur van een gebouw aan kunnen tasten. Waar dat toe kan leiden, blijkt bij de renovatie van het veertig jaar oude wooncomplex Plan Van Gool in Amsterdam-Noord.

Gemeente: geen lagere grondprijzen, wel voorfinanciering van groene energie-installaties

Hoe haalbaar is klimaatneutrale woningbouw?

Energiesbesparing in de bestaande bouwMet de huidige crisis komen extra eisen aan nieuwbouwwoningen wat wereldvreemd over, maar toch mogen vanaf 2015 in Amsterdam alleen nog klimaatneutrale woningen worden gebouwd. Hoe haalbaar is dat eigenlijk, met name voor sociale huurwoningen?

Stadswarmte rukt op

Energiesbesparing in de bestaande bouwBijna de helft van het energieverbruik in Amsterdamse woningen gaat op aan de vraag naar warmte en warm tapwater. Geen wonder dat de gemeente een groot voorstander is van stadsverwarming.

Tweede verdieping

Volgens de huidige planning kan eind 2010 de woningbouw beginnen, in theorie

Wonen op Zeeburgereiland

Het Zeeburgereiland is misschien wel de minst bekende nieuwbouwlocatie van Amsterdam. Het voormalige slibdepot tussen Oostelijk Havengebied en IJburg biedt ruimte voor de bouw van meer dan vijfduizend woningen. Te beginnen aan de noordkant: tegen de tweeduizend woningen rondom een groot sportcomplex.

Kort bestek

AWFC schetst in jaarboek ontwikkelingen op de woningmarkt

2008 bijna crisisvrij de boeken in

Juni is niet alleen de maand van de nieuwe haring maar ook van het nieuwe Jaarboek van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Ook een must voor de liefhebber. Vol verse cijfers en grafieken over de Amsterdamse woningmarkt. Dit jaar bovendien met speciale aandacht voor de inspanningen van de corporaties op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid.

Reeks van manifestaties ter ere van onderkoning van Amsterdam

150 jaar Wibaut

Florentinus Marinus Wibaut was ongetwijfeld de meest invloedrijke wethouder uit de geschiedenis van Amsterdam. In totaal was hij zo’n 17 jaar wethouder, met onder meer Volkshuisvesting en Financiën in zijn portefeuille. Op 23 juni was het 150 jaar geleden dat hij werd geboren. En dus herdenkt de gemeente deze ‘onderkoning’ met een reeks van manifestaties. Een overzicht.

Interview

Rochdale wil weer die maatschappelijke Amsterdamse corporatie worden

Terug naar de basis

Rochdale gaat terug naar de basis. “Eigenlijk willen we weer de maatschappelijke corporatie zijn waar Rochdale en Patrimonium in het verleden voor zijn opgericht. We hoeven voortaan niet meer de partij te zijn met de mooiste en grootste complexen in de stad,” aldus interim-bestuursvoorzitter Gerard Erents.

De leeskamer

3 boeken en 2 tijdschriften

Spaarndammercarré

In 1999 verwerft De Key het Spaarndammercarré in Westerpark. Het complex verkeert in matige staat en kent voornamelijk kleine woningen met een oppervlakte tot vijftig vierkante meter. Omdat het gebouwen zijn met de stijlkenmerken van de Amsterdamse School besluit de corporatie tot behoud en ingrijpende transformatie. Die begint bloksgewijs in 2004. Binnen het bestaande casco worden nieuwe plattegronden en woningtypes gerealiseerd, met veel aandacht voor detail, die deels in de vrije huur- en koopsector worden afgezet.

Woonbarometer

Nog weinig groene labels in Amsterdam

Voorlopige stand verdeling energielabels

Stelling

‘Sociale investeringen van corporaties hebben geen aantoonbaar effect’

Dat was schrikken. Volgens de nu bekende cijfers gaven Nederlandse woningcorporaties in 2006 nog ruim 300 miljoen euro uit aan sociale investeringen in Vogelaarwijken. Dit dus naast de investeringen in de fysieke vernieuwing. Voor 2008 zal dat niet minder zijn geweest.