Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Nul20 Woonbarometer: meeste IJburgers komen uit Zeeburg
IJburg in cijfers

IJburg kende afgelopen jaar een flinke bevolkingstoename. In mei werd de tienduizendste bewoner geregistreerd en op 1 oktober waren er 11.630 IJburgers. Vanaf 1 januari tot 1 oktober 2008 kwamen er netto bijna 3400 bewoners bij. Er werden in deze periode 1300 woningen opgeleverd. De gemiddelde woningbezetting is nu 2,65.

Herkomst IJburgHerkomst totaal

Bron: Dienst O+S, vestigers uit 2007 en eerste 9 maanden 2008

De meeste nieuwe IJburgers komen sinds de eerste opleveringen uit de directe omgeving, maar het aandeel vestigers uit Zeeburg zelf nam in 2008 (18,8%) wel af ten opzichte van 2007 (23,1%). IJburg is meer aantrekkingskracht gaan uitoefenen op mensen buiten het eigen stadsdeel. Opvallend is de trek uit Amsterdam-Noord. Oost-Watergraafsmeer komt op de derde plaats.

Op het niveau van buurtcombinaties, zien we dat de grootste groep ‘nieuwkomers’ in 2008 van IJburg zelf komt. Het gaat om 275 mensen uit IJburg-West die alweer elders in de nieuwe wijk een woning hebben gevonden. Als tweede volgt hier het Oostelijk Havengebied met 275 mensen en Nieuwendam-Noord als derde met 151. Nieuwendam-Noord voert een rijtje stedelijkevernieuwingsgebieden aan (o.m. Geuzenveld, Landlust en Banne Buiksloot). Herhuisvestingskandidaten weten IJburg steeds meer te vinden.

Meer allochtonen

Even leken de eilanden vooral een ‘witte’ bevolking te krijgen, maar het aandeel zogenoemde niet-westerse allochtonen onder de nieuwkomers was in 2008 hoger dan in voorgaande jaren. Ze vormden 41 procent van de aanwas; er vestigden zich vooral meer Marokkanen en Surinamers. Bij twaalf procent van de nieuwkomers ging het om westerse allochtonen en 47 procent was autochtoon. Al met al wonen op IJburg nu verhoudingsgewijs meer niet-westerse allochtonen dan in Amsterdam als geheel.

Grotere huizen

Dat er nu meer Marokkanen naar IJburg trekken is niet verwonderlijk. Velen komen uit wijken waar herhuisvestings- en vernieuwingsoperaties plaatsvinden. Ze hebben vaak grote gezinnen en op IJburg zijn grote woningen. Ruim 53 procent van de woningen heeft vier kamers of meer; voor heel Amsterdam is dat 35,6 procent. En vergeleken met andere nieuwe wijken met grotere woningen, zoals De Aker en Nieuw Sloten, hebben ze gemiddeld nog eens het grootste vloeroppervlak.

Veel jong grut, weinig ouderen

Leeftijdsopbouw

Uit bovenstaande figuur blijkt dat IJburg vergeleken met de hele stad vooral veel kinderen onder de tien jaar en eind-dertigers (hun ouders) telt. Begin-twintigers en vijftig-plussers zijn er relatief zeldzaam.