Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Bouwstenen voor een laadpuntenbeleid
Moet een woningcorporatie ook al zorgen voor laadpalen?

In 2030 rijdt naar verwachting een kwart van de Nederlanders elektrisch. Bij woonblokken met parkeervoorzieningen kunnen corporaties dus steeds vaker aanvragen voor laadpunten verwachten. Wat daarmee te doen? De gemeente Amsterdam roept op: maak nu alvast beleid en bereid je voor.

Image

Is het een corporatietaak om zich bezig te houden met het opladen van elektrische auto's? Ja, in ieder geval wel als het gaat om parkeerplaatsen op hun terrein. Corporaties hebben er nu al mee te maken, vooral bij gemengde VvE's met parkeergarages. “Als corporaties een meerderheidsaandeel in een VvE hebben, gaan zij over de stoppenkast en daarmee over de stroom voor de laadpunten”, vertelt Tommy Borger, coördinator Laadinfrastructuur privaat en semipubliek bij de gemeente Amsterdam. En de vraag zal toenemen. De voorspelling is dat in  2030 15 procent van de huurders en 25 procent van de Nederlandedse autobezitters elektrisch rijdt.
Voor zover er onduidelijkheid over bestond: "Corporaties mogen de laadinfrastructuur laten aanleggen, ook voor eigenaren van parkeerplekken. Die schaffen zelf hun laadpunt aan. En via de VvE mogen corporaties stroom leveren, ook aan eigenaren", aldus Borger.
Het Amsterdamse parkeerbeleid is: zo min mogelijk parkeren in de openbare ruimte en zoveel mogelijk in parkeergarages. Dat leidt tot situaties zoals die nu al op IJburg spelen. “Eigenaar-bewoners die verderop in de straat wonen, parkeren in parkeergarages van de Alliantie en Lieven de Key. Sommige bewoners willen daar een laadpunt. Dan is het zaak om te kijken of er genoeg mensen zijn met een elektrische auto om de kosten te delen. In VvE’s zonder corporaties zijn hier voldoende voorbeelden van.”  

Koplopers

Laadpalen zijn een hot en ruziegevoelig onderwerp in VvE's: is het brandgevaarlijk? Wie draait op voor de kosten? Wat is het effect op de opstalverzekeringspremie? 
Ook woningcorporaties zitten in VvE's. Ymere worstelde een tijd geleden met de eerste aanvraag van een eigenaar-bewoner van een complex in Nieuw-West. Men besloot die niet te honoreren vanwege mogelijk brandgevaar en administratieve rompslomp. Tegelijk is het volgens Brandweer Nederland onwenselijk en onveilig dat bewoners zelf manieren zoeken om hun elektrische auto op te laden. Er komt dan ook wetgeving voor nieuwbouw om dat te voorkomen. 

De ontwikkeling naar elektrisch rijden vraagt erom anders te kijken naar parkeergarages

Inmiddels is Ymere, samen met Eigen Haard, de Alliantie en Lieven de Key, een van de koplopers op het gebied van laadpunten. Samen met de gemeente lieten de corporaties Huur & Energie Consult een rapportage opstellen die kan dienen als bouwsteen voor laadpuntenbeleid. Hieruit blijkt dat corporaties heel goed een begin kunnen maken en dat het veilig kan.
Borger roept alle corporaties op hiervan gebruik te maken. Onder meer omdat de gemeente volgend jaar het gebied met betaald parkeren uitbreidt. Laden in de openbare ruimte wordt dan voor mensen zonder parkeervergunning duurder en lastiger. Toch maar betalen voor de parkeergarage wordt dan aantrekkelijker.

Integraal

Het aantal huurders met een elektrische auto is nu nog laag, maar dat gaat veranderen. Daarbij verwacht de gemeente ook een toename van de steeds goedkoper wordende light electronic vehicles (LEV’s). “Die kleine zwarte wagentjes zijn bekend, maar ook e-bikes, scootmobielen en e-steps vallen hieronder.” Corporaties kunnen zich er maar beter op voorbereiden. 
Als de laadpunten worden meegenomen in de verduurzaming van panden en de stroom van de zonnepanelen kan worden verkocht in een laadpunt, kan de investering worden terugverdiend en zelfs iets opleveren. “De ontwikkeling naar elektrisch rijden vraagt erom anders te kijken naar parkeergarages. Zorg dat je energietransitie-adviseur meer integraal naar die gebouwen gaat kijken”, raadt Borger corporaties dan ook aan.

Subsidie

Ook de Rijksoverheid wil het laden van elektrische voertuigen bij woningbouwcorporaties bevorderen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseerde daarom onlangs een webinar, dat hier is terug te kijken. Daar was bijvoorbeeld aandacht voor rijkssubsidie voor VvE's, waar ook woningcorporaties aanspraak op kunnen maken. Zij kunnen met subsidie een adviesrapport laten opstellen voor de aanleg van één of meer oplaadpunten.

Laadpalen zijn een hot en ruziegevoelig onderwerp in VvE's

Zo'n advies helpt volgens Borger om inzicht te krijgen in de technische mogelijkheden, maar ook in de huidige en toekomstige interesse van kopers en huurders. Daaruit wordt duidelijk wie wat moet betalen, hoe de investering terugverdiend kan worden en hoe zeker gesteld kan worden dat ook bewoners die later instappen een eerlijke prijs betalen. “Corporaties kunnen bijvoorbeeld als voorwaarde stellen dat er voldoende stroom overblijft voor toekomstige huurders. Een adviseur zorgt voor een toekomstgericht plan.”

Wetgeving

Als laatste wijst Borger op de komst van landelijke regelgeving, die de besluitvorming binnen VvE's gaat veranderen, namelijk de notificatieregeling. “Nu moet bij dit soort grote investeringen de meerderheid van de ledenvergadering van de VvE vóór stemmen. Straks kan een initiatiefgroep een adviseur inhuren. Het VvE-bestuur checkt of het een goed plan is. Als zij vinden dat dat zo is, kan niemand het daarna tegenhouden. Een goed plan is in dit geval dat het financieel eerlijk is, dat er slim wordt omgegaan met de stroom en dat de brandveiligheid goed geregeld is.” Vermoedelijk gaat de regeling vanaf 2025 in. Corporaties kunnen dan, ook als ze een meerderheid hebben, de aanleg van laadpunten niet meer tegenhouden.
 

Wendy Koops