Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Bouwen in de MRA
Haarlemmermeer kan nog flink groeien
Op weg naar 200.000 inwoners

De gemeente Haarlemmermeer haalt op de lange termijn misschien wel de 200.000 inwoners. Wethouder Adam Elzakalai van Ruimtelijke Ordening voorziet de komst van meer dan 30.000 nieuwe woningen. Vooral in Hoofddorp en aan de westkant van de Haarlemmermeer is er nog veel mogelijk.

Wethouder Adam Elzakalai

Wethouder Adam Elzakalai: “Ook de dorpen aan de Ringvaart - Cruquius, Zwaanshoek, Beinsdorp en Lisserbroek - kunnen op termijn uitgebreid worden met nieuwe woonbuurten.” foto: Renata Jansen

 

HAARLEMMERMEER
Woningen: 60.000
Inwoners: 145.000, waarvan de helft in Hoofddorp. Nieuw-Vennep telt ruim 30.000 inwoners. De rest van de bevolking woont in de 24 kleine kernen. Verder groeit de gemeente met vijf kernen (5.700 inwoners) door de fusie met Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari 2019.
Ambitie in 2040: 200.000 inwoners

De Structuurvisie van de gemeente Haarlemmermeer spreekt nog over de bouw van 15.000 nieuwe woningen tot 2030. Maar wethouder Adam Elzakalai verwacht op wat langere termijn ruim het dubbele aantal te kunnen toevoegen. “Mensen willen graag in de Haarlemmermeer wonen. Het gaat bij ons niet meer alleen om grondgebonden woningen voor ‘gezinnen met twee kinderen, twee auto’s en een labrador’ – de klassieke typering van de Haarlemmermeer –, maar we willen de komende decennia zorgen voor een goede mix aan heel verschillende woningtypes. Voor senioren, voor alleenstaanden, voor jonge gezinnen” aldus de VVD-wethouder. Kwaliteit moet voorop staan. “Wij kijken heel kritisch naar de plannen die ontwikkelaars ons voorschotelen. We willen die nieuwe inwoners onderscheidende, duurzame, hoogwaardige woonmilieus aanbieden.”

Hyde Park

Voor Elzakalai ligt het zwaartepunt op uitbreiding van Hoofddorp. Tot vreugde van de gemeente zijn de komende jaren 3.500 tot 4.000 nieuwe appartementen voorzien in Beukenhorst-West. Verschillende partijen hebben plannen voor dit gebied. De plannen van ontwikkelaar André Snippe samen met IC-Netherlands zijn het meest omvangrijk. Zij hebben de afgelopen tijd al vijftien verouderde kantoorgebouwen aangekocht. Nog dit jaar worden de eerste kantoren aan de westkant van NS-station Hoofddorp gesloopt. Het nieuwe Hyde Park (zie kader) en de andere initiatieven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verlevendiging van het gebied tussen station en het centrum van Hoofddorp, verwacht de wethouder. “We hadden al heel lang de wens daar een woonwijk te maken. De grootschalige manier waarop Snippe dat door sloop/nieuwbouw wil aanpakken, is de gedroomde oplossing. Afgelopen zomer hebben we met hem een intentieovereenkomst afgesloten voor de ontwikkeling van een aantrekkelijke stadswijk met koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen.”

Voor de woningen in Tudorpark is na de crisis wel veel belangstelling. In het ontwikkelgebied De Parken aan de zuidrand van Hoofddorp is nog ruimte voor drieduizend woningen.

Luxe woonwijk

De wethouder ziet eveneens goede woningbouwmogelijkheden in De Parken aan de zuidrand van Hoofddorp. Het totale woonprogramma omvat 3.500 woningen. Een deel daarvan is al gerealiseerd of in aanbouw. Tudorpark, met een divers aanbod aan huur- en koopwoningen in een bijzondere landschapsstijl, ondervindt na de crisis veel belangstelling. Elzakalai verwacht dat de komende tien jaar de resterende drieduizend woningen kunnen worden gebouwd, inclusief zelfbouw (250 woningen) in Nassaupark. “Uit een marktanalyse blijkt een grote vraag van de eigen inwoners naar een luxe woonwijk met grondgebonden woningen en op strategische plekken hoogbouw. Ook uit de regio mag een substantiële vraag worden verwacht.”
Binnen bestaand stedelijk gebied zijn er ook nog tal van bouwmogelijkheden, benadrukt Elzakalai. Vaak zijn het kleine locaties voor vijftig tot honderd woningen. “Het gaat om heel verschillende plekken: een voormalig zwembad, een vroeger tankstation, een bescheiden in onbruik geraakt binnenstedelijk bedrijfsterrein. Al die gebiedjes kunnen worden herontwikkeld met een aantrekkelijke mix van wonen en werken.”
Verder gaat de aandacht uit naar nieuwe woonbuurten. Badhoevedorp wordt na de verlegging van de A9 geheeld met een ambitieus bouwprogramma, inclusief de nieuwe lommerrijke woonwijk Quatrebras met maximaal 550 woningen. Het streven is daar in 2018 al te starten met de bouw van woningen.

Parels Ringvaart

Ook hecht de gemeente veel waarde aan uitbreiding aan de westrand van de Haarlemmermeer. Elzakalai spreekt van ‘Parels aan de Ringvaart’. “Vier dorpen aan de Ringvaart - Cruquius, Zwaanshoek, Beinsdorp en Lisserbroek - kunnen op termijn uitgebreid worden met nieuwe woonbuurten.” De toekomstige bewoners zullen voor hun voorzieningen in niet onbelangrijke mate zijn aangewezen zijn op aan de overkant van de Ringvaart gelegen plaatsen als Hillegom en Lisse. De Ringvaart vormt aan die kant de grens tussen Noord- en Zuid-Holland. Die grens vormt volgens hem geen belemmering. “We zijn voortdurend met onze buurgemeenten in gesprek over de vraag hoe uitbreiding gestalte kan krijgen en welke ingrepen daarvoor nodig zijn. Ook zij hebben daar voordeel van. Voor hen biedt uitbreiding binnen de Haarlemmermeer een goede mogelijkheid plaatselijke voorzieningen op peil te houden of te versterken.”

Schiphol

Elzakalai is tevens wethouder Luchthavenzaken. “De aanwezigheid van Schiphol en de aanhoudende groei van de luchthaven zit ons ruimtelijk gezien niet in de weg. Bij de ontwikkeling van onze woningbouwplannen hebben we in het verleden consequent rekening gehouden met het Luchthavenindelingsbesluit en de beperkingen vanwege de zogeheten 20Ke-contour.” Wel zou hij graag een uitzondering maken voor Zwanenburg en Rijsenhout. “Betere bouwtechnieken maken het mogelijk goed te wonen in gebieden met een relatief hoge geluidsbelasting. Waarom staan we in beide dorpen niet bescheiden uitbreiding toe? Specifiek voor bijvoorbeeld jongeren of senioren die in hun eigen dorp willen blijven wonen. Naar mijn idee zou dat moeten kunnen om krimp tegen te gaan en sociale cohesie te behouden.”

Gezinsverdunning

Met al die bouwactiviteiten kan Haarlemmermeer volgens Elzakalai een belangrijke bijdrage leveren aan de omvangrijke woningbehoefte in het noordelijke deel van de Randstad. “Misschien passeren we op de lange termijn wel de grens van 200.000 inwoners”, aldus de wethouder. Op exacte getallen wil hij zich niet vastleggen. De uitkomst is onder meer afhankelijk van de toekomstige bewoning van onder meer Hyde Park. “We kunnen nog niet overzien wie daar gaat wonen. Heeft de wijk nabij Schiphol vooral aantrekkingskracht voor expats of mensen die elders in de Randstad geen woning kunnen vinden? Of trekken er ook veel jongeren uit onze eigen gemeente naartoe? De Haarlemmermeer kent lange wachttijden. Veel jongeren wonen noodgedwongen nog thuis bij hun ouders. Als veel van hen de stap naar een appartement in Hyde Park maken, dan leidt dat elders in de gemeente tot gezinsverdunning. En zal de totale groei lager uitvallen.”
Hij verwacht bovendien dat het omvangrijke nieuwbouwprogramma een positieve bijdrage kan leveren aan het verminderen van het relatief hoge aantal ‘scheefwoners’ in sociale huurwoningen. “Sommige mensen willen graag naar een beter passende woning verhuizen, maar het juiste aanbod ontbrak tot op heden binnen onze gemeente.”

 

Hyde Park: van troosteloos kantorengebied naar stedelijke woonwijk
Vanaf 2013 zijn Snippe Projecten en IC-Netherlands al bezig met de aankoop van veelal leegstaande, verouderde gebouwen in kantorenwijk Beukenhorst-West. Hun ambities liegen er niet om. “Hyde Park moet een stadswijk worden met een hoofdstedelijke uitstraling met leuke gemakswinkels, beauty- en sportfaciliteiten en goede horecagelegenheden. De wijk zal worden gekenmerkt door prachtige designarchitectuur, grote balkons en dakterrassen, mooie straten en groene binnenplaatsen.”
Architectenbureau MVDRV maakt het stedenbouwkundig plan. Stedenbouwkundige Winy Maas streeft naar een grootstedelijk gebied met een internationale uitstraling. Hij richt zich speciaal op young professionals, die werkzaam zijn op Schiphol of de Amsterdam-Zuidas.
Daarvoor maken vijftien gebouwen met ruim 100.000 m2 kantoorruimte plaats voor enige duizenden koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen. De woningen variëren van studio’s van 45 m2 en appartementen van circa 65 m2 tot penthouses van 130 m2. IC-Netherlands zal zelf zevenhonderd betaalbare huurwoningen afnemen. Daarnaast is er ruimte voor andere beleggers.
Nog dit jaar begint de sloop van de eerste kantoren. Ook de verkoop van de eerste woningen gaat dit jaar van start. Als alles voorspoedig verloopt, dan heeft Hyde Park voor 2020 haar eerste bewoners.
De ontwikkeling van Hyde Park toont grote overeenkomsten met de bouw van Holland Park in Diemen. Ook daar kocht Snippe verouderde kantoren op om meer dan drieduizend woningen te bouwen.
In totaal biedt Beukenhorst-West ruimte voor vierduizend woningen. Ook andere partijen werken aan de ontwikkeling van woningen. Certitudo Capital onderzoekt de bouw van 270 appartementen aan de Neptunusstraat. De Van Herk Groep wil twee complexen met huurappartementen realiseren aan de Jupiterstraat. Metropolder transformeert bedrijvencentrum De Diamant tegenover het station tot appartementen van 60 tot 90 m2. En De Raad Vastgoed voegt 120 appartementen toe aan het bestaande businesscentrum aan de Planetenweg.

 

Bert Pots