Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Tweede verdieping
De metamorfose van de Noordelijke IJ-oever
Projectenoverzicht

1. Hembrugterrein (gemeente Zaanstad)

In het gebied is ruimte voor max. 120.000 m2 wonen (1.000-1.200 woningen, waarvan 20% sociaal). Ontwikkelend consortium is begin januari 2018 bekend. Met de bouw kan snel worden gestart. Verwachte oplevering eerste blokken: 2020.

2. Achtersluispolder (gemeente Zaanstad)

Gemeente werkt aan een strategiedocument op basis van een ruimtelijke analyse van KCAP (o.a. Hafencity). Geen uitgeefbare grond beschikbaar, ontwikkeling vindt plaats in overleg met huidige eigenaren en ontwikkelaars. Ruimte voor meer dan 5.000 nieuwe woningen op lange termijn. Op korte termijn nieuwbouw mogelijk bij het Barndegat (ZO-kant). In januari start de gemeente met het maken van het stedenbouwkundig kader.

3. Shipdock/Cornelis Douwes 

Ontwikkellocatie voor de lange termijn. Vanwege een convenant is woningbouw onmogelijk tot 2029. Ruimte voor maar liefst 16.500 woningen (Ontwikkelstrategie Haven-Stad).

4. NDSM-werf

Ruimte voor 5.000 woningen (Monitor Woningbouwcapaciteit provincie NH). Nieuwbouw concentreert zich op westelijk deel. AW/VolkerWessels wil hier 2.100 woningen bouwen, waarvan inmiddels 380 studentenwoningen zijn gerealiseerd (NieuwDok). Ontwikkelaar COD heeft De Werf in aanbouw genomen (400 studentenwoningen (al opgeleverd) en 550 vrije sector huurwoningen).
In 2018 gaan nog in aanbouw: NoordDok (300 starterswoningen, vanaf februari, De Key) en  Pontkade (250 vrije sector koop-/huurwoningen, vanaf voorjaar, AW/VolkerWessels). In ontwikkeling zijn: Brokhof-kavel (135 sociale huur en 315 vrije sector huur, COD) en verschillende particuliere kavels in noordstrook.    

5. Klaprozenweg-Noordoost

Het bedrijventerrein rond de Metaalbewerkersweg kan vanaf 2020 worden getransformeerd in een gemengde woon-werkwijk met ongeveer 1.400 woningen en nog eens 60.000 m2 aan andere voorzieningen in vooroorlogse dichtheden (gesloten bouwblokken van vier tot zeven lagen). Principenota voor herontwikkeling is najaar 2017 gepubliceerd.

6. Buiksloterham

Ruimte voor 3.700 woningen (Monitor Woningbouwcapaciteit provincie NH). Op dit moment zijn aan de Monnikskapstraat zeventien PO-woningen in aanbouw. Eigen Haard realiseert aan het Johan van Hasseltkanaal 220 koop- en huurwoningen in vier fasen (De Vrije Kade, 2e fase in aanbouw). In december gaat op kavel 20 (Ridderspoorweg) nog de eerste van zes CPO-groepen aan de slag. Rest volgt in 2018 (totaal 109 koopwoningen). Gemeente schrijft in december tender uit voor 43 huurwoningen in middensegment (kavel 3d/e, hoek Ridderspoorweg/Klaprozenweg).
Andere projecten die in 2018 in aanbouw gaan: Cityplot (550 woningen waarvan 138 sociale huur en 112 vrije sector huur plus 16 PO- en 5 CPO-kavels, vanaf februari, de Alliantie), Noorderkaap (115 vrije sector huurwoningen, 120 sociale huurwoningen en 70 koop, vanaf 2e helft 2018, de Alliantie/Amvest/Hurks) en CPO-initiatief Schoon Schip (30 drijvende woningen). Verder zijn in ontwikkeling: 90 sociale huurwoningen (Ymere) langs de Ridderspoorweg. Over enkele jaren kunnen na sanering op de gemeentelijke kavels 18, 19 en 39 (tussen Papaverweg en Distelweg) nog 1.600-1.700 woningen komen. Transformatie op overige particuliere kavels nog onduidelijk.   

7. Overhoeks

Achter de Adam-toren zijn op het Maritim-kavel 244 koopwoningen in aanbouw (Y-Towers, IES). In december volgen hier nog 143 middensegment huurappartementen en 203 studentenwoningen (VORM). Oplevering in 2020. Vanaf tweede kwartaal 2018 start Amvest met de bouw van Overhoeks Campus achter bestaande stadsblokken (1.800 woningen: 15% sociale huur, 35% vrije sector huur, 50% koop). In 2019 schrijft gemeente nog een tender uit voor laatste blok in de hoogbouwstrook (25.000 m2, w.o. 100-150 sociale huurwoningen, Ymere)     

8. Sixhaven

Voorjaar 2018 publiceert de gemeente een principebesluit voor transformatie. Ruimte voor 500 woningen (Monitor Woningbouwcapaciteit provincie NH)

9. Hamerstraatgebied

Gemeentelijke ambitie ligt op 6.700 woningen (30% sociale huur, 40% middeldure huur,  30% dure koop). Zuidelijk deel wordt het eerst getransformeerd (Eigen Haard vanaf 2020, Amvest vanaf 2024, Prysmian i.s.m. Provast/Hines onbekend). Transformatie in noordelijk deel nog onvoorspelbaar.

10. Oranjewerf

De gemeente werkt aan een principebesluit voor woningbouw dat tegen zomer 2018 klaar is. Programma nog onbekend. Koers 2025 gaat uit van 750 woningen (in combinatie met Gembo en omliggende gebieden).
 

Andere artikelen uit het dossier 'De metamorfose van de noordelijke IJ-oever':
Nieuwe stad aan het IJ (NUL20, december 2017)

NDSM: de stad rukt op (NUL20, december 2017)
(Toren)hoge ambities - Hamerstraatgebied wordt hoogstedelijk én ongedeeld (NUL20, december 2017)

Jaco Boer