Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Forum artikel van PvdA Amsterdam
"Snel meer vernieuwende woon/zorg-concepten"

In de rubriek Forum worden ingezonden opiniërende bijdragen geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

 

De PvdA Amsterdam maakt met haar notitie ‘Focus op kwaliteit; beter wonen voor ouderen’ duidelijk dat de stad meer ambitie moet tonen om ouderen goed en lang zelfstandig te laten wonen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn toekomstgerichte en vernieuwende woonconcepten noodzakelijk. Voorop staat dat mensen een gelukkige oude dag in Amsterdam moeten kunnen hebben, ook al komt ouderdom met gebreken. Het gaat zowel om het wonen, als om de woonomgeving én de zorg. Die moeten in verschillende combinaties voorkomen, zodat er wat te kiezen valt. De PvdA doet in haar notitie 22 voorstellen.
Vernieuwende initiatieven op het gebied van wonen en ouderen kunnen, met een beetje goede wil, veel sneller de ruimte krijgen. Elders kan het ook. Het Acropolis in Rotterdam is een veel aangehaald voorbeeld. Zelfstandig wonen in allerlei vormen en maten met een open attitude (de ja cultuur) naar de bewoner. Alle voorzieningen van restaurant tot fitness, van winkel tot huisarts zijn uitnodigend in de buurt en het netwerk van de bewoner aanwezig. En in Harderwijk heb je De Boogen waar jong en oud door elkaar wonen met winkelcentrum en school. En vlak onder de rook van Amsterdam transformeert verpleeghuis Hogerwey - in prachtige architectuur - zich tot een op verschillende leefstijlen georiënteerd kleinschalig wonen voor dementerende ouderen.
Woonservicewijken
Niet dat Amsterdam stil zit op dit gebied, er zijn afspraken met woningcorporaties over aantallen rolstoelwoningen en levensloopbestendig bouwen. En de relatief nieuwe Dienst Zorg en Samenleving in Amsterdam werkt aan het plan voor woonservicewijken: wijken waar de benodigde zorgvoorzieningen op loopafstand beschikbaar zijn. En IJburg is met het oog op de toekomst gebouwd onder de noemer ‘IJburg zonder scheidslijnen’.

De PvdA meent dat er niet voldoende snelheid en vernieuwende ambitie in de plannen zit

De Amsterdamse PvdA-gemeenteraadsfractie meent alleen dat er niet voldoende snelheid en vernieuwende ambitie in deze – op zich noodzakelijke – plannen zit. De accenten liggen te veel op de zorgaspecten die verbonden zijn aan ouder worden. Ook wij willen dat zorg beschikbaar is. Zorg voorziet echter niet in een levens- of daginvulling. Zorg is een noodzaak, maar er blijven heel veel uren in een dag over die je wilt vullen op je eigen manier. Het leven dat ouderen willen leiden moet bij de bouw meer de focus zijn, niet alleen de zorg.
De PvdA vindt dat woon- en zorgbudgetten moeten worden losgekoppeld. Opdat ouderen zelf over het geld kunnen beschikken (via vouchers) en keuzes kunnen maken. Op die manier wordt iedereen (zorginstellingen, projectontwikkelaars, woningcorporaties) in het woon-zorglandschap uitgedaagd om kritisch te blijven opereren, aansluitend op wat ouderen zelf willen. Gelukkig is het College het met ons in dit opzicht eens, zo bleek uit het pré-advies van het College op de notitie, dat in januari 2009 in de raad behandeld werd.
In Amsterdam doen zich goede kansen voor om door te pakken. Niet alleen omdat er veel nieuwe woningen en wijken gebouwd worden, maar ook omdat veel bestaande verpleeg- en verzorgingshuizen nog gemoderniseerd moeten worden. De Amsterdamse verpleeg- en verzorgingshuizen hebben daar met Amsterdam ook alle baat bij: in het Volkskrant onderzoek (van de beste verpleeghuizen stond geen een Amsterdamse organisatie in de top 100!
Het gezegde ouderdom komt met gebreken moge opgeld doen, vanuit de gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid om alles wat binnen ons vermogen ligt te doen om verzorgd en zorgeloos wonen en leven voor de Amsterdamse ouderen mogelijk te maken. Daarom hebben wij het College in een raadsbreed aangenomen motie gevraagd de komende drie jaar vijf vernieuwende initiatieven op basis van onze neergelegde visie te gaan ontwikkelen. Wij menen dat daar goede mogelijkheden voor zijn zowel op bestaande locaties van de huidige verpleeg- en verzorgingshuizen die hard aan vernieuwing toe zijn, als op nieuwbouwlocaties, zoals Overamstel, Houthavens en IJburg 2.

Jesse Bos en Hetti Willemse


De notitie ‘Focus op kwaliteit; beter wonen voor ouderen’ , het pré-advies van het College en de bijbehorende moties zijn te vinden op www.pvda-amsterdam.nl