Rochdale bouwkampioen van 2007

De top 3 van ontwikkelaars in Amsterdam in 2007. Woningen die in samenwerkingsverband zijn gerealiseerd, tellen niet voor het volle pond mee. Als bij het Ontwikkelingsbedrijf geen andere eigendomsverhoudingen bekend zijn, worden woningen van een samenwerkingsproject gelijk over de partijen verdeeld.

Bron: Basisbestand Woningproductie OGA

Voor het eerst in het vijfjarige bestaan van de NUL20 Gouden Baksteen, de onderscheiding voor de productiefste bouwer in Amsterdam, is een uitslag van boven de duizend gerealiseerd. Woningcorporatie Rochdale leverde in 2007 1012 woningen op en was daarmee ongenaakbaar voor de concurrentie. Regerend bouwkampioen Ymere eindigde op afstand als tweede met 558 stuks. Het had Ymere niet geholpen als het een maand eerder was gefuseerd met Woonmaatschappij, de nummer drie met 418 opgeleverde woningen. De combinatie had met bij elkaar 976 huizen en appartementen Rochdale niet van de eerste plaats kunnen houden.

Net als vorig jaar staan er geen puur commerciële bouwers op het ereschavot. De hoogst genoteerde commerciële opdrachtgever, Bouwfonds, eindigde met 385 woningen op plaats vijf.

In de bouwwereld worden veelvuldig samenwerkingsverbanden aangegaan om projecten te ontwikkelen. Maar Rochdale heeft bijna driekwart van zijn monsterproductie op eigen kracht gerealiseerd. Verder richtte de corporatie zich in de combinatie DUWO Pro Student (samen met DUWO en AWV) op studentenhuisvesting. Van de door Rochdale neergezette woningen waren er 278 voor studenten bedoeld. Overigens zijn er onder de studentenwoningen ook onzelfstandige eenheden, die hier meetellen als halve woningen.

Rochdale veroverde vorig jaar de derde plaats met 405 woningen in 2006; ook in 2004 eindigde het als derde, met slechts 250 woningen. Winnaar Eigen Haard had er toen zeventig meer.

Intussen is het twijfelachtig of er snel weer een Gouden Baksteenwinnaar met meer dan duizend opgeleverde woningen zal zijn. Weliswaar zullen nieuwe corporatiefusies de uitslagen opstuwen, maar het start-bouwcijfer over 2007 stemt niet optimistisch.

Zie ook:
Rochdale wint Gouden Baksteen 2007
Bouwproductie: piek in opleveringen, terugloop start bouw

 

 

 

 

Rochdale bouwkampioen van 2007

De top 3 van ontwikkelaars in Amsterdam in 2007. Woningen die in samenwerkingsverband zijn gerealiseerd, tellen niet voor het volle pond mee." data-share-imageurl="">

Trefwoorden: