NUL20 nr 36, januari 2008

Eerste verdieping


‘Grote corporatie goed voor gebieds ontwikkeling’


‘Kleinschaligheid gepasseerd station’

Dossier corporatiefusiesWat betekenen corporatiefusies voor huurders? Weinig goeds als je het aan PvdA-Kamerlid Staf Depla vraagt. Maar voor Amsterdamse huurdersorganisaties is de kleinschaligheid die Depla wenst een gepasseerd station. Ze zien nieuwe mogelijkheden voor wijkgericht werken.


‘Kleinschaligheid gepasseerd station’

Dossier corporatiefusiesWat betekenen corporatiefusies voor huurders? Weinig goeds als je het aan PvdA-Kamerlid Staf Depla vraagt. Maar voor Amsterdamse huurdersorganisaties is de kleinschaligheid die Depla wenst een gepasseerd station. Ze zien nieuwe mogelijkheden voor wijkgericht werken.


‘Kleinschaligheid gepasseerd station’

Dossier corporatiefusiesWat betekenen corporatiefusies voor huurders? Weinig goeds als je het aan PvdA-Kamerlid Staf Depla vraagt. Maar voor Amsterdamse huurdersorganisaties is de kleinschaligheid die Depla wenst een gepasseerd station. Ze zien nieuwe mogelijkheden voor wijkgericht werken.

In de afgelopen twaalf jaar zijn Amsterdamse woningcorporaties in hoog tempo met elkaar gefuseerd. Na de verzelfstandiging kozen zij massaal voor schaalvergroting; om financieel sterk te staan, om meer nieuwbouwprojecten binnen te kunnen halen of om andere redenen. Gemeentegrenzen zijn daarbij niet heilig. Zo strekt het werkgebied van de kersverse combi Ymere/Woonmaatschappij zich straks uit van Haarlem tot Almere. En met de aanstaande fusie van AWV en Het Oosten verdwijnen twee oudgedienden van het toneel.

Tweede verdieping

Woningbouwhausse al weer voorbij?

“De bouwstagnatie lijkt lang geleden,” begon NUL20 een jaar geleden. De woningproductie steeg in 2006 naar recordhoogtes. Een jaar later lijkt de malaise ineens helemaal niet meer zo ver weg en vragen we ons af of we al weer over de top zijn. Er worden veel woningen opgeleverd, maar minder in aanbouw genomen.

Eindelijk: Noord bouwt!

Jarenlang leek Amsterdam-Noord vooral goed in plannen maken. Op enkele kleine projecten na kwamen er amper nieuwe woningen op de markt. Met de oplevering van de eerste huizen in De Bongerd kwam daar in 2006 voorzichtig verandering in. En met de start van Overhoeks en Elzenhagen is de woningbouw definitief in een hogere versnelling beland. Vooral Noorderlingen lijken in het aanbod geïnteresseerd.

Kort bestek

Achter de voordeur

De Staalmanpleinbuurt gaat op de schop. Behalve ontwikkelaars, politici, architecten en stedenbouwkundigen hebben ook de bewoners een visie op wat er moet komen. Maar welke? Gewapend met vragenlijst en plattegrond bezochten medewerkers van het Amsterdams Steunpunt Wonen afgelopen zomer bijna honderd bewoners. Is het huisbezoek een zinvolle methode om inzicht te krijgen in woonwensen van bewoners? En wat doe je met de verwachtingen die je wekt?


Gevraagd: sociale benchmarks

Corporaties moeten in hun jaarverslagen ook hun sociale rendement aantonen. Wie dat niet doet loopt de kans “door de politiek beperkt te worden in financiële, fiscale en beleidsmatige ruimte”. Deze waarschuwing komt van juryvoorzitter Wim van de Donk bij de uitreiking van Het Glazen Huis, een prijs voor het inzichtelijk maken van maatschappelijke resultaten.

Investering: 2.420.646.846 euro

Beleidsterrein wordt steeds breder

Hij is er weer: ‘de Beleidsovereenkomst’. Bij elke versie snijden de betrokken partijen – gemeenten, corporaties, stadsdelen en de huurdervereniging meer thema’s aan. Dit keer: betaalbaarheid, leefbaarheid, gebiedsbeheer, woonfraude, zorg, energiebesparing, duurzaamheid, tijdelijke verhuur en participatie. De belangrijkste knopen waren overigens eind 2006 al doorgehakt toen gemeente en corporaties het akkoord ‘Bouwen aan de Stad’ sloten.

Interview

Lex Pouw en Roel Steenbeek: waarom Ymere en Woonmaatschappij fuseerden
“Het moet niet onze show worden”

Woonbarometer