Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Regio-politici reageren verdeeld op fusie Ymere en Woonmaatschappij

  Wethouder Adri Duivesteijn van Almere vindt de komst van de fusiecorporatie maar niks, maar de Amsterdamse wethouder Tjeerd Herrema maakt geen bezwaar. Wethouder Herman Tuning van de gemeente Haarlemmermeer voelt zich evenmin geroepen voor de fusie te gaan liggen; al zou hij wel graag zien dat een nieuwe corporatie wordt toegelaten tot de plaatselijke woningmarkt. De regio is kortom verdeeld maar grotendeels gematigd positief over de fusie van Ymere en Woonmaatschappij. • Adviesrecht


 • Ymere en Woonmaatschappij zijn per 1 januari versmolten tot een nieuwe sociale huisvester; de fusie tussen De Algemene Woningbouw Vereniging en woningcorporatie Het Oosten wordt per 1 juli afgerond. Vooral de laatste fusie is bijzonder: beide organisaties waren tot voor kort verstokte vrijgezellen die in hun bijna 100-jarig bestaan nog niet eerder een andere woningbouwer aan de haak hadden geslagen. Op één kleine vrijage na: in 1975 lijfde de AWV het veel kleinere Amsterdamsch Bouwfonds in.

 • Lex Pouw en Roel Steenbeek: waarom Ymere en Woonmaatschappij fuseerden

  Sinds 1 januari is de fusie van Ymere en Woonmaatschappij een feit. De nieuwe fusiecorporatie Ymere bezit ruim 78.000 wooneenheden in de noordelijke randstad. De Haagse politiek mort over de schaalvergroting in de corporatiesector. Bij Ymere vindt men deze discussie armoedig. De twee topmannen Lex Pouw en Roel Steenbeek zien alleen maar voordelen: voor de bewoners, de regio en het eigen personeel. “Er komt zoveel nieuw elan los.” Een interview. • Adviesrecht • Adviesrecht

Tweede verdieping

Kort bestek

 • Niemand vraagt om een zwembad in de tuin, maar er is bijvoorbeeld wel veel vraag naar een ruimere woning. Er wonen veel grote gezinnen in deze buurt in veel te kleine woningen,” aldus Gertjan Koele, adviseur bewonerskoepels van het ASW. Samen met Christien Kop (adviseur bewonersparticipatie) bezocht hij tientallen huishoudens in de Staalmanpleinbuurt op afspraak thuis. Om hun woonwensen te inventariseren; om mee te denken over de vernieuwing. Zo mochten ze op een plattegrond aangeven waar hoog- of laagbouw en winkels moeten komen.

 • Het Glazen Huis is een prijs voor corporaties die met een trendy woord uitblinken in ‘transparantie’. Maar natuurlijk schrijft niemand graag in zijn jaarverslag over mislukte en vertraagde projecten, omissies, organisatorische wrijving of concrete investeringsafwegingen. Om die reden heeft de jury een lijst met maar liefst 78 screeningsvragen opgesteld om tot een ‘integrale verantwoordingswaarde’ te kunnen komen. Initiatiefnemers van de prijsvraag zijn PriceWaterhouseCoopers (PWC) en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV).

 • De Amsterdamse corporaties en de gemeente hebben een akkoord bereikt over de aanpak van zeventien Amsterdamse probleemwijken. In Zuidoost, Oost, Noord, Nieuw West en West binnen de ring investeren de corporaties de komende tien jaar 2,4 miljard euro. Toch is dat bedrag onvoldoende om alle buurtactieplannen voor sociale en economische verbetering te realiseren. Het Rijk moet met tien tot twintig miljoen per jaar extra over de brug komen, anders tekent wethouder Tjeerd Herrema van volkshuisvesting de charter over de wijkaanpak niet.

 • Beleidsovereenkomst Wonen 2007-2010 kent vele doelgroepen

  Hij is er weer: ‘de Beleidsovereenkomst’. Bij elke versie snijden de betrokken partijen – gemeenten, corporaties, stadsdelen en de huurdervereniging meer thema’s aan. Dit keer: betaalbaarheid, leefbaarheid, gebiedsbeheer, woonfraude, zorg, energiebesparing, duurzaamheid, tijdelijke verhuur en participatie. De belangrijkste knopen waren overigens eind 2006 al doorgehakt toen gemeente en corporaties het akkoord ‘Bouwen aan de Stad’ sloten.

Woonbarometer

 • Voor het eerst in het vijfjarige bestaan van de NUL20 Gouden Baksteen, de onderscheiding voor de productiefste bouwer in Amsterdam, is een uitslag van boven de duizend gerealiseerd. Woningcorporatie Rochdale leverde in 2007 1012 woningen op en was daarmee ongenaakbaar voor de concurrentie. Regerend bouwkampioen Ymere eindigde op afstand als tweede met 558 stuks.