Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Vijfde verdieping
WiMRA-2019: Wonen in de Metropoolregio Amsterdam
Verhuiswensen en verhuizingen

Het WiMRA-onderzoek naar verhuisbewegingen en woonwensen bevestigt eerdere demografische analyses: veel meer buitenlanders vestigen zich in de MRA en vooral Amsterdam, terwijl meer Amsterdamse gezinnen de hoofdstad verlaten en niet zelden zelfs de regio Amsterdam. De particuliere huursector is vooral een vluchtheuvel voor huishoudens die eigenlijk (op termijn) wat anders zoeken.

 
Kijken in een achteruitkijkspiegel. Zo voelt het WiMRA-deelonderzoek naar verhuisbewegingen en woonwensen. Want de wereld ziet er sinds de coronacrisis totaal anders uit. Door het vertrek van arbeidsmigranten en buitenlandse studenten zakte in maart voor het eerst sinds vele jaren het inwoneraantal in de hoofdstad. Komen ze terug en wanneer? En wat blijft er over van de toegenomen verhuisgeneigdheid nu vele banen zijn gesneuveld en vooruitzichten onzeker zijn geworden? Een ding zal vermoedelijk niet veranderen: het woningtekort is het grootst in het sociale huursegment en in het middeldure koopsegment (tot 4 ton).

De kernpunten:

 • Meer verhuizingen: +2%. In de jaren 2017 en 2018 verhuisden 265.000 huishoudens in de MRA.
 • Meer immigratie: +19% meer instroom uit het buitenland,  vooral jonge huishoudens tot 35 jaar zonder kinderen.
 • Minder starters: -6%.
 • Meer gezinnen verlaten Amsterdam naar MRA-gemeenten: +14%.
 • Meer gezinnen verlaten de MRA naar de rest van Nederland: +25%.
 • Nieuwbouwwoningen worden vaak betrokken door gezinnen. Behalve in Amsterdam.
 • In de groeiende particuliere vrije sector wil 49% verhuizen. Waarom? Omdat ze een woning willen kopen (48%) dan wel van de hoge woonlasten af willen (38%).
 • Woonwensen doorstromers wat betreft betaalbaarheid: vooral koopwoningen en sociale huurwoningen. De vraag naar middeldure huur is klein maar neemt wel toe. De vraag naar dure huur is klein en neemt af.
 • Woonwensen van doorstromers wat betreft woningtype: zeer divers. Er is zowel vraag naar eengezinswoningen als naar appartementen van verschillende oppervlakte. Ouderen zoeken wel vaker een appartement, vooral met een middelgroot oppervlak (60-100m2).
 • Woonwensen van doorstromers qua woonomgeving:  voorkeur voor gemixte tussenmilieus ‘rustig-stedelijk’, ‘gevarieerd’, ‘wonen-winkels-werken’ en naar ‘woonwijk’. Minder geliefd: ‘grootstedelijk’, ‘ruim’ en landelijk’.
 • Verhuisgeneigde doorstromers die momenteel in een ruim, landelijk of recreatief woonmilieu wonen, willen dit vaak blijven doen. Doorstromers die grootstedelijk wonen, willen eerder naar een rustig-stedelijke woonomgeving verhuizen.

WiMRA-onderzoek: De verhuisgegevens hebben betrekking op de jaren 2017-2018 (vergeleken met de twee jaar daarvoor); de inventarisatie van woonwensen is uit 2019.

Fred van der Molen