Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Zon verwarmt Kruitberg
EnergiedossierZonne-energie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energieopwekking. Zo blijkt uit de opbrengsten van de zonnecollectoren op flatgebouw Kruitberg in Amsterdam-Zuidoost. Daar nemen zonnecollectoren negen procent van de totaalenergie voor hun rekening, zo becijferde woningstichting Rochdale. De totale reductie in energiekosten bedroeg over de eerste 41 weken van vorig jaar 53 euro per woning. Ook is sprake van een verminderde CO2-uitstoot. Op jaarbasis is de uitstoot met 220 kg per woning afgenomen.

Het voormalige Patrimonium nam een paar jaar geleden het initiatief om van Kruitberg een Europees voorbeeldproject voor het creëren van een energiezuinige woningvoorraad te maken. “Bij de stadsvernieuwing in de Bijlmer worden overal energiebesparende maatregelen genomen. Denk aan extra isolatie van de borstweringen en daken, isolatie van de onderste woonverdiepingen en voordeuren met een hogere isolatiewaarde,” zo verklaart Ton Pigge, senior werkvoorbereider bij woningstichting Rochdale. Bij Kruitberg werden daarnaast aanvullende maatregelen toegepast, zoals een verbeterde isolatie, verbeterde ventilatiehuishouding, een zogenoemd middentemperatuur-verwarmingssysteem, individuele bemetering voor warmte en water, doorstroombegrenzing voor warm tapwater, een warmtepomp voor terugwinning van warme ventilatie-afvoerlucht en diverse vormen van gebruik van zonne-energie. Behalve door plaatsing van zonnepanelen in de kopgevel en in de borstweringen, wordt invallende zonnestraling benut door plaatsing van een groot collectorveld (720 m2) bovenop het dak. Voor de opvang van de warmte is vervolgens een groot verticaal opvangvat in de flat ingebracht. Alle maatregelen dienden één doel: een reductie van het energieverbruik bij de verwarming van de woningen en de aanmaak van warm water in ruim veertig procent daarvan.

De zonnecollectoren en het daaraan gekoppelde buffervat voldoen aan de verwachtingen, zo blijkt uit een rapportage van Pigge. “In de eerste 41 weken van vorig jaar is via de warmtemeters 1191 GJ aan energie binnengehaald. Wanneer we deze hoeveelheid energie met gas hadden moeten opwekken, dan hadden we daarvoor meer dan 40.000 m3 aardgas nodig gehad. Omdat we geen gas hebben hoeven verstoken, is bovendien de CO2-uitstoot belangrijk afgenomen.”

Ook bewoners zijn tevreden over de modernisering van de energieopwekking, zo blijkt uit een evaluatie van het project. Alleen al door de komst van een individuele meter daalde het energieverbruik met vijftien procent.