Overslaan en naar de inhoud gaan

Dudok Wonen maakt alsnog productieafspraken met Gooise Meren

Image

Dudok Wonen mag tot 2024 woningen verkopen in Bussum en Naarden. Het vrijkomende geld zal worden geïnvesteerd in nieuwbouw binnen Gooise Meren. Zo hebben de Hilversumse corporatie, huurders en gemeente Gooise Meren vastgelegd in de nieuwe Productieafspraken.

Met deze afspraken komt er een einde aan een langlopend conflict met de gemeente over de sociale woningvoorraad in Bussum, Naarden en Muiden. Uit vrees voor een krimpende sociale woningvoorraad weigerde het gemeentebestuur lange tijd afspraken te maken met Dudok Wonen. De corporatie heeft nu toegezegd binnen de bestaande bebouwing tenminste 175 sociale huurwoningen toe te voegen. Er zijn niet alleen afspraken gemaakt over een gevarieerd aanbod aan sociale huurwoningen voor jongeren, senioren en gezinnen. Dudok mag ook middenhuur en sociale koop aanbieden, mits aan voorwaarden over verantwoorde verkoop, woningkwaliteit en wijze van toewijzing wordt voldaan.

Afspraken over het middensegment zijn volgens betrokken partijen nodig omdat ook huishoudens met een middeninkomen in Gooise Meren nauwelijks meer aan een woning kunnen komen. Zij hopen zo dat de gemeente toegankelijk blijft voor bijvoorbeeld leraren en zorgpersoneel. Bovendien kan er met het aanbieden van woningen in het middensegment ook worden gestuurd op doorstroming.

De winnaars zijn volgens wethouder Nico Schimmel de woningzoekenden die vanwege hun inkomen op de vrije markt niet aan een woning kunnen komen. “Ik ben ontzettend trots op dit resultaat. Met de afspraken met Dudok Wonen en de afspraken die eerder zijn gemaakt met de andere corporaties kunnen we toewerken naar minimaal 5.800 sociale woningen in Gooise Meren in 2024”, aldus Schimmel. Om de gewenste groei van de woningvoorraad te realiseren, wordt een Taskforce Nieuwbouw in het leven geroepen.