NUL20 nr 22, september 2005

Eerste verdieping

Corporaties nemen in Parkstad tekorten én de regie van gemeente over
‘Wie betaalt, bepaalt’

Corporaties tonen zich steeds vaker bereid te investeren in sociaalmaatschappelijke functies
Sociale huren voor sociale functies?

Stadsdeel en corporaties trekken gezamenlijk de wijkontwikkeling in De Baarsjes
De oplapbeurt van de Chassébuurt

Expertise uitwisselen via kennisnetwerk Poseidon
Leerschool voor Europese steden

Tweede verdieping

Aanpak corporaties voor Diamantbuurt strandt op bewonersverzet
Bewoners willen niet betalen voor wijkmeester

Politiek twijfelt nog over aparte status voor studenten
Akkoord over aanpak studentenhuisvesting

Derde verdieping

Ook scholen en kinderopvang stuiten op veto van kritische burger
Not in my backyard

Woonbarometer

Druk op sociale huurmarkt neemt iets af

Redactioneel

Blijf van onze rotcorporaties af!

De uitlatingen van Eurocommissaris Neelie Kroes over de Nederlandse corporatiesector hebben één ding duidelijk gemaakt: de sector geniet nationaal zeer veel steun. Juist ook van notoire criticasters. Tal van politici en deskundigen die in het verleden zware kritiek uitten op de achterblijvende productie, de stijgende overhead of de hoge beloningen van corporatiedirecteuren, waarschuwen voor rampspoed als de sector op last van Brussel moet worden uitgekleed.

Als ik ...

Dit is mijn dag!