NUL20 nr 31, maart 2007

Altijd intermediair tussen corporaties en gemeente

“Het behartigen der belangen harer leden in het bijzonder en die der Volkshuisvesting in het algemeen.” Met die doelstelling werd op 23 maart 1917 door zestien Amsterdamse woningcorporaties de Federatie van Amsterdamsche Woningbouwvereenigingen opgericht.

Eerste verdieping

Oud-supervisor IJ-oevers Tjeerd Dijkstra is tevreden met resultaat

"Er is een nieuw soort stedelijkheid ontstaan"

Prof. ir. Tjeerd Dijkstra vervulde vanaf midden jaren tachtig de rol van supervisor bij de herontwikkeling van de kilometerslange Zuidelijke IJ-oever. In al die jaren is het hem niet één keer overkomen dat Welstand een bouwplan heeft afgekeurd. “Wellicht heb ik mijn werk niet slecht gedaan,” suggereert de voormalige Rijksbouwmeester.

De zuidelijke IJ-oever in hapklare brokken
Piet Heinkade

Piet Heinkade

Woningen

Sociale huur

231

De zuidelijke IJ-oever in hapklare brokken
Oosterdokseiland: ‘wonen in levendige binnenstad’

Oosterdokseiland

Woningen

Sociale huur

De zuidelijke IJ-oever in hapklare brokken
Westerdok: hoogstedelijkheid ook voor gezinnen

De zuidelijke IJ-oever in hapklare brokken

Plannen Houthavens: nu wel Raad van State proof?

Oeverprojecten verrijken stad met zeer gedifferentieerde woningprogramma’s
De zuidelijke IJ-oever in hapklare brokken

Geen masterplan, wel centrale regie

De wonderbaarlijke doorstart van het IJ-oeverproject

Terug naar het IJ

September 1992 wist Rem Koolhaas een bomvolle Koepelzaal nog in vervoering te brengen. Maar een half jaar later trok geldschieter ING zich terug uit de plannen voor herontwikkeling van de IJ-oevers. Een tegenvallende kantorenmarkt en onenigheid tussen bestuurders, gemeenteraadsleden en marktpartijen maakten een einde aan het ambitieuze publiek-private avontuur. Vijftien jaar later keert Amsterdam met een aangepast plan alsnog terug naar het IJ.

Tweede verdieping

Buurtmanagement Nederland: de privatisering van het buurtbeheer

Leefbaarheid als kant-en-klaar pakket

Van probleemwijk naar superbuurt? Moet kunnen. Na jaren sappelen, pappen en nathouden, kleine en minder kleine successen in de strijd voor schone, hele en veilige buurten kunnen corporaties en gemeenten nu een beroep doen op Buurtmanagement Nederland. Deze particuliere onderneming biedt namelijk sinds ongeveer een jaar een bijzonder product aan: leefbaarheid.

Kort bestek

Positie op woningmarkt verslechtert verder
Starter: pineut én troetelkind

Opgedrongen vrijheid

De Kolenkitbuurt in Bos en Lommer behoort nog steeds tot de minst gewaardeerde delen van Amsterdam. Om de buurt weer aantrekkelijk te maken worden niet alleen woonblokken opgeknapt, maar moeten ook doodse straten verlevendigen. Bewoners mogen daarom steeds vaker een stukje openbare ruimte bij hun woning trekken.

Interview

90 jaar AFWC: interview met Duco Stadig, Gerard Anderiesen en Hans van Harten
"Je hebt altijd met de gemeente te maken"

De leeskamer

De leeskamer

Woonbarometer

Ruimte winnen: 2000 woningen

Redactioneel

Van IJ-boulevard naar Piet Hein kade

Als ik ...

Monumentenzorg als avant-gardeEsther Agricola
Esther Agricola is sinds dit jaar directeur van het Amsterdamse Bureau Monumenten & Archeologie.
Daarvoor was zij directeur van KEI, Kenniscentrum stedelijke vernieuwing