Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Altijd intermediair tussen corporaties en gemeente

  “Het behartigen der belangen harer leden in het bijzonder en die der Volkshuisvesting in het algemeen.” Met die doelstelling werd op 23 maart 1917 door zestien Amsterdamse woningcorporaties de Federatie van Amsterdamsche Woningbouwvereenigingen opgericht.

Eerste verdieping

Tweede verdieping

 • Buurtmanagement Nederland: de privatisering van het buurtbeheer
  Wat is Buurtmanagement Nederland?


  BMN is een BV die op contractbasis leefbaarheid als kant-en-klaar pakket aanbiedt aan gemeenten en corporaties. Vooralsnog in twaalf Amsterdamse buurten, binnenkort wellicht in heel Nederland.

Kort bestek

 • Positie op woningmarkt verslechtert verder


  Startersregelingen


  Verkoop vrij op naam
  Corporaties: vaak gehanteerd bij verkoop aan zittende huurders.
  De overdrachtskosten zijn bij de koopsom inbegrepen.

  Startershypotheek
  Banken: starters kunnen meer lenen doordat bijvoorbeeld de woonquote wordt toegepast op beide inkomens of ouders meetekenen. • Hoge verwachtingen, weinig bewijs

Interview

 • 90 jaar AFWC: interview met Duco Stadig, Gerard Anderiesen en Hans van Harten

  De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties bestaat negentig jaar. Op 22 maart wordt dat gevierd met een symposium. NUL20 blikt terug met de laatste drie roergangers: Hans van Harten, directeur vanaf 2002, Gerard Anderiesen, directeur van 1994 tot 2002, en Duco Stadig (adjunct-)secretaris van 1976 tot 1994. Over kruisjeslijsten, kikkers die uit kruiwagens springen en natuurlijk de symbiotische verhouding met de gemeente, bondgenoot en tegenspeler.

De leeskamer

 • Monitor Wonen


  Monitor Wonen
  Slaagkansenmonitor 2005
  Leefbaarheidsrapportage 2005
  Eropaf! Outreachend samenwerken in welzijn en wonen
  Langs het IJ


  Zorg Dienstverlening

Als ik ... • Esther Agricola
  Esther Agricola is sinds dit jaar directeur van het Amsterdamse Bureau Monumenten & Archeologie.
  Daarvoor was zij directeur van KEI, Kenniscentrum stedelijke vernieuwing

Redactioneel