NUL20 nr 49 maart 2010

Eerste verdieping

Crisis noopt tot fundamentele heroriëntatie op koperswensen

Gaan we doorkrieren?

Deregulering pakte verkeerd uit in overspannen markt

Het balkon is terug

Corporaties: geen luxe-artikel waarop in tijden van crisis beknibbeld kan worden

Participatie steeds serieuzer genomen

Tweede verdieping

Werk in uitvoering: de transformatie van een ‘prachtwijk’

Van der Pekbuurt

Derde verdieping

Stadsdelen: en toen waren er nog maar zeven...

Meer slagkracht; meer macht?

In mei is het dan zover. Een aantal kleinere stadsdelen fuseert waardoor er nog zeven deelgemeenten overblijven in Amsterdam. Doel is de slagkracht te vergroten en de bestuurlijke drukte in de hoofdstad te verminderen. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor het woonbeleid in de stad? Een vooruitblik.

Kort bestek

Aanpassing WWS: kleine huurwoningen kunnen met energiemaatregelen naar vrije sector

Gat in de markt?

Per 1 juli 2010 wordt het nieuwe woningwaarderingsstelsel van kracht. Dan worden extra punten voor een groener energielabel toegekend. Verhuurders kunnen dan met energiebesparende maatregelen kleinere woningen naar de vrije sector tillen. Vooral in woningmarktgebieden zoals Amsterdam zit daar een groot gat in de markt, betoogt Thijs Luijkx van Rigo.

Veel migranten willen laatste jaren het liefst in eigen kring doorbrengen

Woongroep Marokkaanse ouderen

Eind februari opende Far West de eerste Marokkaanse ouderenwoongroep van Amsterdam. ‘Andalus’ is een cluster van negentien woningen voor 50-plussers in Slotervaart. Een feestje was op zijn plaats, want aan de realisatie gingen vijf jaar overleg en begeleiding vooraf. In twee talen.
Meer Etnische woongroepen voor ouderen in Amsterdam

Corporaties schrikken terug voor hoge kosten gebouwd parkeren

Parkeerprobleem

In Amsterdam dienen parkeervoorzieningen bij nieuwbouw meestal binnen de eigen kavelgrenzen te worden gerealiseerd. Corporaties schrikken – zeker in deze crisistijd - steeds meer terug voor de enorme kosten die dat voor hen met zich meebrengt. Is het huidige beleid wel toekomstbestendig? En kan het gebouwd parkeren niet slimmer worden uitgevoerd?

Brussels akkoord over staatssteun corporaties verkleint kansen middeninkomens

Addertje onder het gras

De Nederlandse woonsector haalde half december opgelucht adem. Van Brussel mag de staat woningcorporaties financieel blijven ondersteunen. Corporaties kunnen doorgaan met het verzorgen van woonruimte voor mensen die het moeilijk hebben op de woningmarkt, met het verbeteren van de leefbaarheid en het bouwen van maatschappelijk vastgoed. Maar middeninkomens krijgen minder kans op een corporatiewoning.

Substantieel effect op de huren pas vanaf 2012

Energielabel in puntenstelsel

Per 1 juli wordt het Woningwaarderingsstelsel (‘puntenstelsel’) voor zelfstandige huurwoningen aangepast. De huidige punten voor verwarmingsmethode en isolatie worden vervangen door punten voor het energielabel van de woning. Dat kan leiden tot flinke huuraanpassingen, maar tot 2012 alleen voor nieuwe verhuringen.
Steunpunt Wonen:
gemiddelde huureffect is gering

Interview

Hans Gerson vs. Hans van Harten over sanering Vereveningsfonds

Draconische maatregelen op til

De leeskamer

Wonen in kantoren

Woonbarometer

Punten voor energielabel

Per 1 juli wordt het Woningwaarderingsstelsel (WWS of ‘puntenstelsel’) voor zelfstandige huurwoningen aangepast. De huidige punten voor verwarmingsmethode en isolatie worden vervangen door punten voor het energielabel van de woning. 
Wat er precies gaat veranderen en wat de consequenties voor de huren zijn, wordt in deze Nul20 beschreven. Maar hoe zit het eigenlijk met die energielabels?