Eerste Kamer houdt vast aan bevriezen van de huren

04.06.2020
Image

De Eerste Kamer heeft minister Ollongren opgeroepen om de eerder aangenomen motie Kox alsnog uit te voeren. In die motie vroeg de Eerste Kamer om dit jaar geen huurverhoging toe te passen omdat veel huurders door de coronacrisis in financiële problemen zitten. De maximale verhoging is 5,1 procent. Gemiddeld verhogen de woningcorporaties de huren met iets minder dan de inflatie (cpi) van vorig jaar: 2,6 procent.

Op 21 april nam de Eerste Kamer een motie aan van SP-senator Tiny Kox, waarin de minister werd opgeroepen via wet of overleg ervoor te zorgen dat de huren per 1 juli niet worden verhoogd. Ollongren zag daar niets in. Op 2 juni mocht de minister uitleggen waarom ze motie niet heeft uitgevoerd. Volgens Kox is een generieke regeling waartoe de motie oproept toepasselijk omdat veel Nederlanders financieel getroffen worden door de coronacrisis. De aangenomen motie biedt mensen ademruimte, aldus Kox. Ollongren verdedigde zich mede door aan te geven dat ook de verhuurderskoepels Aedes en IVBN geen algemene huurbevriezing willen en dat zowel de corporaties als de institutionele verhuurders maatwerkoplossingen bieden aan huurders die in financiële problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis. Ollongren gaf aan dat 0,5 tot 2 procent van de huurders dit heeft gedaan. Ook zegde ze toe in augustus te willen kijken naar de effecten van de huurverhoging op de betaalbaarheid.
Ze zegde de Kamerleden tevens toe dat ze met de huurcommissie een meldpunt ontwikkelt waar huurders die zijn afgewezen voor een betalingsregeling zich kunnen melden.

Er is een nieuwe motie ingediend waarin de regering dringend wordt opgeroepen om de eerdere motie alsnog uit te voeren. De minister riep op de motie aan te houden. Volgende week is een nieuwe stemming.

Trefwoorden