Eigen Haard bevordert doorstroming met 37 nieuwbouwwoningen in Amstelveen

03.04.2018
Image

Eigen Haard is gestart met de bouw van 37 duurzame eengezinswoningen aan de Appellaan en Notenlaan in Amstelveen. Met de bouw van 19 koopwoningen en 18 huurwoningen in het middensegment levert de woningstichting een bijdrage aan de doorstroming. In totaal zijn 16 woningen gekocht door mensen die elders een huurwoning achterlaten.

“Ik ben heel blij dat we met dit project zorgen voor doorstroming. De woningen die de kopers achterlaten kunnen weer naar woningzoekenden”, zo zegt Danny Wijnbelt, directeur Ontwikkeling bij Eigen Haard. “We bouwen ook 18 huurwoningen met een huurprijs van ongeveer 1000 euro per maand. Die zijn betaalbaar voor middeninkomens. Ook hier krijgen huurders die een sociale huurwoning achterlaten voorrang."

Volgens wethouder Peter Bot (ruimtelijke ordening) past de bouwactiviteit bij de doelstelling van het oude college. "Wij hebben de afgelopen vier jaar ingezet op doorstroming. Dit project laat dit zien. Eigen Haard verleidt inwoners vanuit een (sociale) huurwoning door te stromen naar een koopwoning en zo komen huurwoningen vrij voor degenen voor wie de woningen zijn bedoeld. Dat er vraag is naar koopwoningen in het middensegment blijkt uit het grote aantal inschrijvingen. Maar liefst 375 inschrijvers voor 19 koopwoningen.”

De nieuwe woningen zijn bovendien duurzaam. Alle woningen zijn gasloos, hebben zonnepanelen en een installatie die de woningen met bodemenergie koelt en verwarmt (warmtekoudeopslag). Daarnaast zijn er andere slimme energievoorzieningen die het netto energiegebruik per woning terugbrengen tot nul (nul-op-de-meter). Oplevering staat gepland voor de tweede helft van 2018. Toewijzing van de huurwoningen start rond de zomer.