Eigen Haard bouwt tot 2023 3.299 nieuwe woningen in het sociale en middensegment

07.05.2019
Image

Eigen Haard heeft vorig jaar 850 woningen in aanbouw genomen, zo blijkt uit het jaarverslag over 2018. Naast 669 nieuwe sociale huurwoningen werd in 2018 een begin gemaakt met de bouw van 181 koop- en middensegment huurwoningen. Vorig jaar werden 299 woningen opgeleverd, waarvan 215 woningen in de sociale huursector.

Ook de komende vier jaar moet de bouwproductie op een hoog peil blijven. Eigen Haard heeft het voornemen de woningvoorraad tot 2023 uit te breiden met 3.299 woningen in de sociale huur én het middensegment. Al plaatsen de beide bestuurders, Bert Halm en Mieke van den Berg, in het jaarverslag vraagtekens bij de haalbaarheid van die hoge productie. De bouwproductie wordt sterk beïnvloed door toenemende heffingen door het Rijk en hogere bouwkosten. “Mogelijk moeten we sommige nieuwbouwplannen heroverwegen. In ieder geval is het belangrijk andere samenwerkingsvormen met bouwers te ontwikkelen en op zoek te gaan naar nieuwe bouwconcepten”, aldus het bestuur in het jaarverslag.

Verder verwacht Eigen Haard omvangrijke investeringen te kunnen doen in duurzaamheid. In 2018 gaf de corporatie ruim 22,3 miljoen euro uit aan duurzaamheid. Met dat geld werden zo’n 1.274 woningen verduurzaamd. De komende vijf jaar is zo’n 254 miljoen euro beschikbaar voor het programma Samen Verduurzamen (SaVe).

Eigen Haard zal komend jaar de starten met de herijking van de ondernemingsstrategie. De corporatie wil in het bijzonder met huurders, belangenhouders en medewerkers bekijken of wijken en buurten voldoende sterk en leefbaar zijn én blijven. Juist daarover bestaan zorgen. “In sommige wijken staat de leefbaarheid onder druk door een toename van het aantal kwetsbare bewoners. Vaak zijn dit mensen die langer zelfstandig moeten wonen, uitstromen uit de maatschappelijke opvang of anderszins opgevangen moeten worden. In 2018 is ons steeds duidelijker geworden dat er onder meer extra aandacht moet komen voor intensief wijkbeheer en bestrijding van overlast”, aldus de corporatie.