Eigen Haard ook actief in gemeente Haarlemmermeer

17.02.17
Eigen Haard ook actief in gemeente Haarlemmermeer

Eigen Haard gaat ook sociale huurwoningen bouwen in de gemeente Haarlemmermeer. Gemeente en woningstichting hebben daarover een overeenkomst afgesloten. Bedoeling is dat Eigen Haard de komende vijf jaar vier- tot vijfhonderd sociale huurwoningen in aanbouw neemt. De corporatie gaat gelijk uit de startblokken. Nog dit jaar worden tweehonderd tijdelijke woningen voor de opvang van statushouders gerealiseerd in het Lincolnpark in Hoofddorp.

Wethouder Tom Horn (Wonen) noemt de afspraak met Eigen Haard 'goed nieuws voor inwoners die op deze woningen zijn aangewezen'. "We hebben er nu te weinig van en de gemiddelde wachttijd is ruim zeven jaar. Samenwerking met Eigen Haard leidt tot een belangrijke uitbreiding van het aanbod aan de onderkant van de woningmarkt. Voor de huisvesting van zowel spoedzoekers, als statushouders."

Voor de opbouw van zo’n substantieel woningbestand in Haarlemmermeer willen burgemeester en wethouders bij de ontwikkeling van de woningbouwlocaties in Hoofddorp Zuid-Oost (Zuidrand R-net locatie en Lincolnpark), waarvan de grond gemeentelijk eigendom is, Eigen Haard de kans bieden om sociale huurwoningen te bouwen. Bij beide nieuwe locaties zal het woningbouwprogramma voor minstens dertig procent bestaan uit sociale huurwoningen. Op de Zuidrand R-net locatie gaat het om circa 50 woningen en in Lincolnpark om circa 250 woningen. Vooruitlopend op de definitieve ontwikkeling van Lincolnpark worden tweehonderd tijdelijke woningen gebouwd. Helemaal nieuw in Haarlemmermeer is Eigen Haard niet. De Amsterdamse corporatie heeft plannen voor circa 250 sociale huurwoningen op Landgoed Wickevoort in Cruquius.

Wethouder Tom Horn is enthousiast over de samenwerking met Eigen Haard. "Als we DUWO en Woonzorg niet meetellen, dan waren we voor de sociale huurmarkt helemaal afhankelijk van Ymere. Begrijp me goed, Ymere is een goede partner. De laatste jaren echter is de slagkracht van Ymere verminderd. Maar de behoefte aan sociale huurwoningen is alleen maar gegroeid. Met extra investeringscapaciteit van een tweede corporatie krijgen we meer mogelijkheden. Het is sowieso een goede zaak dat wij voor onze beleidsdoelstellingen in de sociale huursector op meerdere algemene corporaties een beroep kunnen doen."

De nieuwe activiteiten in de Haarlemmermeer gaan niet ten koste van de investeringen elders, zo benadrukt bestuurder Bert Halm. "We hebben met alle gemeenten en huurdersorganisaties in ons werkgebied prestatieafspraken gemaakt over de aanpak van de bestaande voorraad en de omvang van nieuwbouw. Dan blijkt dat we nog financiële ruimte hebben om bijvoorbeeld in de Haarlemmermeer aan de slag te gaan."

De keuze voor Haarlemmermeer past volgens hem bij het denken in woningmarktregio's. "Haarlemmermeer is onderdeel van onze woningmarkt. Mensen wonen in Hoofddorp of Nieuw-Vennep en werken in Amsterdam of Diemen. Wij voelen daar een verantwoordelijkheid. Eigen Haard is een gezonde corporatie met een gezonde exploitatie. Wij kunnen dus extra investeren in nieuwbouw."

De voorgenomen investeringen zijn afgestemd met Ymere. "Ymere doet zeker niet niks in de Haarlemmermeer, maar voor de gemeente is het wel prettig dat zij voortaan een beroep kan doen op twee partijen," aldus Halm.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.