Eigen Haard ook actief in gemeente Haarlemmermeer

17.02.17
Eigen Haard ook actief in gemeente Haarlemmermeer

Eigen Haard gaat ook sociale huurwoningen bouwen in de gemeente Haarlemmermeer. Gemeente en woningstichting hebben daarover een overeenkomst afgesloten. Bedoeling is dat Eigen Haard de komende vijf jaar vier- tot vijfhonderd sociale huurwoningen in aanbouw neemt. De corporatie gaat gelijk uit de startblokken. Nog dit jaar worden tweehonderd tijdelijke woningen voor de opvang van statushouders gerealiseerd in het Lincolnpark in Hoofddorp.

Wethouder Tom Horn (Wonen) noemt de afspraak met Eigen Haard 'goed nieuws voor inwoners die op deze woningen zijn aangewezen'. "We hebben er nu te weinig van en de gemiddelde wachttijd is ruim zeven jaar. Samenwerking met Eigen Haard leidt tot een belangrijke uitbreiding van het aanbod aan de onderkant van de woningmarkt. Voor de huisvesting van zowel spoedzoekers, als statushouders."

Voor de opbouw van zo’n substantieel woningbestand in Haarlemmermeer willen burgemeester en wethouders bij de ontwikkeling van de woningbouwlocaties in Hoofddorp Zuid-Oost (Zuidrand R-net locatie en Lincolnpark), waarvan de grond gemeentelijk eigendom is, Eigen Haard de kans bieden om sociale huurwoningen te bouwen. Bij beide nieuwe locaties zal het woningbouwprogramma voor minstens dertig procent bestaan uit sociale huurwoningen. Op de Zuidrand R-net locatie gaat het om circa 50 woningen en in Lincolnpark om circa 250 woningen. Vooruitlopend op de definitieve ontwikkeling van Lincolnpark worden tweehonderd tijdelijke woningen gebouwd. Helemaal nieuw in Haarlemmermeer is Eigen Haard niet. De Amsterdamse corporatie heeft plannen voor circa 250 sociale huurwoningen op Landgoed Wickevoort in Cruquius.

Wethouder Tom Horn is enthousiast over de samenwerking met Eigen Haard. "Als we DUWO en Woonzorg niet meetellen, dan waren we voor de sociale huurmarkt helemaal afhankelijk van Ymere. Begrijp me goed, Ymere is een goede partner. De laatste jaren echter is de slagkracht van Ymere verminderd. Maar de behoefte aan sociale huurwoningen is alleen maar gegroeid. Met extra investeringscapaciteit van een tweede corporatie krijgen we meer mogelijkheden. Het is sowieso een goede zaak dat wij voor onze beleidsdoelstellingen in de sociale huursector op meerdere algemene corporaties een beroep kunnen doen."

De nieuwe activiteiten in de Haarlemmermeer gaan niet ten koste van de investeringen elders, zo benadrukt bestuurder Bert Halm. "We hebben met alle gemeenten en huurdersorganisaties in ons werkgebied prestatieafspraken gemaakt over de aanpak van de bestaande voorraad en de omvang van nieuwbouw. Dan blijkt dat we nog financiële ruimte hebben om bijvoorbeeld in de Haarlemmermeer aan de slag te gaan."

De keuze voor Haarlemmermeer past volgens hem bij het denken in woningmarktregio's. "Haarlemmermeer is onderdeel van onze woningmarkt. Mensen wonen in Hoofddorp of Nieuw-Vennep en werken in Amsterdam of Diemen. Wij voelen daar een verantwoordelijkheid. Eigen Haard is een gezonde corporatie met een gezonde exploitatie. Wij kunnen dus extra investeren in nieuwbouw."

De voorgenomen investeringen zijn afgestemd met Ymere. "Ymere doet zeker niet niks in de Haarlemmermeer, maar voor de gemeente is het wel prettig dat zij voortaan een beroep kan doen op twee partijen," aldus Halm.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS