Energielabel per 1 juli in puntenstelsel

08.03.11

Energielabel per 1 juli in nieuw puntensysteem huurwoningen

Vanaf 1 juli speelt de energiezuinigheid van een huurwoning een rol bij het bepalen van de huurprijs. De Aedes en de Woonbond, de vertegenwoordigers van woningcorporaties en huurders - zijn beide blij met de nieuwe regeling. Verhuurders krijgen financiële compensatie via een hogere huur voor energiebesparende investeringen. Huurders krijgen een meer comfortabele woning en een lagere energierekening. De woonlasten kunnen daardoor ondanks de hogere huur per saldo lager uitvallen, zeker als - zoals verwacht - de brandstofprijzen blijven stijgen.

De (maximale) huur van huurwoningen wordt vastgesteld op basis van een puntentelling in het zogeheten woningwaarderingsstelsel (WWS). De Tweede Kamer heeft op 8 maart besloten dat het energielabel van een woning daarin voortaan meetelt. Woningen met een beter energielabel krijgen extra punten, waardoor een hogere huur mogelijk is. Aedes en de Woonbond maakten daarover al in 2008 afspraken in het 'Convenant Energiebesparing corporatiesector' dat ze met toenmalig minister Vogelaar sloten.

Woonbonddirecteur Ronald Paping: 'Het mooie is dat energiebesparende maatregelen voor huurders toch tot lagere woonlasten leiden omdat er minder geld weglekt naar de maandelijkse energierekening. Corporaties en huurdersorganisaties kunnen daarover afspraken vastleggen, daarvoor hebben Aedes en de Woonbond een 'woonlastenwaarborg' ontwikkeld. Dat is een praktisch middel om huurders over de streep te trekken als ze twijfelen of ze uiteindelijk goedkoper uit zijn. Juist voor huurders met lagere inkomens is dat essentieel. Zij wonen vaker in woningen met een slechter energielabel, waardoor zij nu nog een hoge energierekening hebben'.

Aedes-voorzitter Marc Calon; 'Corporaties doen al veel aan energiebesparing, want dat is uiteraard een doel op zich. Deze aanpassing van het WWS maakt dat makkelijker. Je kunt natuurlijk veel meer investeringen doen als je daar via een hogere huur wat van terug ziet. En als de huurder het niet in de portemonnee voelt, profiteren huurder en verhuurder daar allebei van. Win-win dus.'

Bron:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS