Energielabel in huurprijs nog onzeker

04.03.11

Energielabel in huurprijs nog onzeker

Het wetsvoorstel om energie-investeringen door te berekenen in huurprijzen van woningen is nog geen gelopen race. Behalve de SP hebben ook de VVD en PVV bedenkingen. De stemming is op 8 maart.

De SP (Jansen)is bang dat het wetsvoorstel leidt tot hogere huren voor nieuwbouwwoningen. De energiemaatregelen leveren immers 20 tot 30 punten op oftewel minstens €100 extra huur. Volgens minister Donner is deze angst ongegrond. Corporaties stellen de huur voor hun doelgroep nu ook al vaak lager vast dat het maximum van het woningwaarderingstelsel. Bovendien is de huur van huurwoningen voor de sociale sector begrensd tot maximaal 653 euro.

Volgens het blad Cobouw gaat de PVV tegen het voorstel stemmen. Kamerlid Lucassen vreest dat de huurprijzen met honderden euro's stijgen, zonder zekerheid dat de investeringen echt leiden tot lagere woonlasten. De VVD laat volgens Cobouw het doorvoeren van energiebesparingen liever aan de markt over.

Minister Donner verdedigt een voorstel van het vorige kabinet om het energielabel op te nemen in het puntenstelsel (WWS). De kosten van energiebesparende maatregelen kunnen zo worden terugverdiend met hogere huren. Het mes snijdt zo aan twee kanten: woningen worden klimaatvriendelijker en huurders krijgen een lagere energierekening.

Energiebesparing is volgens de minister zo belangrijk dat het wetsvoorstel beter vandaag dan morgen kan worden ingevoerd. De ingangsdatum van 1 januari 2013 is echter alleen haalbaar als de wet voor 1 juli door Eerste en Tweede Kamer is aangenomen, aangezien in een overgangstermijn van anderhalf jaar is voorzien. Minister Donner is het met Van Bochove (CDA) eens dat dit kort dag is. Hij staat dan ook welwillend tegenover zijn voorstel om de ingangsdatum te bepalen op 1 januari 2014.

Op 15 februari sprak de Kamer ook al over dit wetsvoorstel. De Kamer stemt op 8 maart over het wetsvoorstel en over de moties die bij het debat op 3 maart zijn ingediend.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS