"Extra woningbouw onder aanvliegroutes kan best"

08.12.2017
Image
Wie een nieuwbouwwoning koopt in de ruime omgeving van Schiphol dient vanaf 1 januari 2018 akkoord met een ‘anti-klaagclausule’ in het koopcontract. Er staat een bepaling in waarmee de koper aangeeft op de hoogte te zijn van mogelijke overlast van de luchthaven. De verruiming van de normen maakt veel extra woningbouw mogelijk. 
 
Per januari worden beperkingen voor woningbouw rondom Schiphol versoepeld. Hierdoor krijgen veel gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam meer mogelijkheden om te bouwen. Maar de luchthaven heeft bedongen dat gemeenten nieuwe bewoners moeten informeren over mogelijke eventuele overlast. In april heeft het kabinet besloten dat in het gebied dat dicht tegen de start en landingsbanen van Schiphol aanligt (LIB4) woningbouw beperkt blijft, maar dat in de zone daarbuiten (de 20Ke zone) gemeenten nu mogen bijbouwen mits dit enkel binnen bestaand stedelijk gebied gebeurt. Een deel van Haven-Stad valt onder deze 20Ke zones, maar naar het oosten lopen de geluidscontouren zelfs tot Muiden en Weesp. Volgens een eerdere uitzending van EenVandaag heeft de regeling consequenties voor 20 gemeenten. Koopcontracten met de extra clausule hebben een zogeheten kettingbeding, zodat die ook geldt bij verkoop aan nieuwe kopers.
 
VVD-wethouder Adam Elzakalai van de gemeente Haarlemmermeer is blij met de verruimde bouwmogelijkheden, zo betoogt hij in NUL20 De Kwestie. “Kleine gemeenschappen als Rijsenhout, Lijnden en Zwanenburg zitten al jaren op slot. Voorzieningen, scholen en sportverenigingen staan onder druk. Dat is voor een dorp slecht. Het is aan de gemeenteraad de afweging te maken of het verstandig is ergens wel of niet te bouwen.” Hij noemt de clausule een bewustwording voor nieuwe bewoners.
Matt Poelmans, bewonersvertegenwoordiger in de Omgevingsraad Schiphol, vindt het onverstandig dat gemeenten nu grote woningbouwplannen onder de aanvliegroutes tot ontwikkeling kunnen brengen. "Toekomstige bewoners zullen daarvan de negatieve gevolgen ondervinden."
 
 
Geluidscontouren aanvliegroutes Schiphol
in de gearceerde rode zone (20Ke) kunnen nu onder voorwaarden woningen worden gebouwd