Extra woningbouwlocaties in Amsterdam

06.03.14
Extra woningbouwlocaties in Amsterdam
update

Amsterdam brengt dit jaar extra locaties op de markt voor ruim 3.600 nieuwe woningen, zo heeft het Ontwikkelingsbedrijf bekend gemaakt. De stad anticipeert daarmee op het aantrekken van de markt. Vanuit beleggende partijen is er veel belangstelling voor de bouw van middeldure huur- en studentenwoningen. Bovendien groeit de belangstelling voor transformatie van leegstaande kantoren en zelfbouw.

Er  kunnen woningen in diverse marktsegmenten worden gerealiseerd. De locaties liggen verspreid over de stad. De grote aantallen reguliere appartementen vinden we in de Houthaven op grondposities die corporaties hebben teruggegeven. Op Amstel III en Sloterdijk worden locaties aangeboden voor grote studenten- en starterscomplexen van elk 650 eenheden. "Het gaat om locaties waarvan we vorig jaar nog niet hadden gedacht dat we ze op de markt zouden brengen," zo verklaart Annius Hoornstra, directielid van het Ontwikkelingsbedrijf.

Als voorbeeld mag dienen de Kop van de Weespertrekvaart. "Na het vertrek van de Hells Angels voorzagen we niet bijster veel belangstelling voor het gebied en hebben we herontwikkeling op een zijspoor gezet. Maar de sluiting van de Bijlmerbajes is definitief. Zelfbouwkavels zijn gewild. En beleggers staan in de de rij voor het nabijgelegen Amstelkwartier. Daar kunnen we niet voldoende locaties meer aanbieden. De Weespertrekvaart is dan een goed alternatief."  Hij wijst nog op een ander verrassend project. "Eerder was dat niet in beeld, maar op Haveneiland-West van IJburg brengen we jongerenhuisvesting op de markt. Daar bestaat serieus belangstelling voor." 

Hoornstra is zeer ingenomen met het extra aanbod. Zo creëert de gemeente de mogelijkheid de komende jaren aanzienlijk meer woningen te realiseren. Vorig jaar werden slechts 2.699 woningen in aanbouw genomen. Bovendien geeft het Ontwikkelingsbedrijf op een nieuwe manier gehoor aan de vraag van marktpartijen zo transparant mogelijk te zijn. De kavels die dit jaar beschikbaar komen worden opgenomen in een zogeheten Tenderkalender. "Vroeger was de gemeente geneigd een locatie op de markt te brengen en was er een winnaar. De overige partijen werden weer naar huis gestuurd. Nu proberen we veel meer transparantie te bieden over alle mogelijkheden in de stad. We zien dat partijen daar op anticiperen: ze komen vervolgens met plannen voor plekken in onder meer Nieuw West waar ze anders wellicht aan voorbij zouden zijn gegaan." 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.