Overslaan en naar de inhoud gaan

FD: 'Droogte en wateroverlast nemen huizenmarkt in de tang'

Image

Klimaatverandering en -risico’s stapelen zich op in de huizenmarkt, aldus een artikel vandaag in het FD. Allereerst zijn deze risico's niet ingeprijsd in de huidige prijzen. De waarde van het Nederlands woningbezit zou met honderden miljarden euro's moeten worden afgewaardeerd. Daarnaast beperken overstromingsrisico's het aantal bouwlocaties. 

Volgens de weermodellen worden de winters in Nederland natter en de zomers droger. Nederlandse banken en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vinden dat de risico's die daaruit voortvloeien onvoldoende in de huizenprijzen zijn verwerkt.  Dan gaat het onder andere om funderingsschade en waterschade. En bodemdaling kan in combinatie met zeespiegelstijging voor extra overstromingsrisico’s zorgen. FD: "Als de toenemende risico’s worden ingeprijsd, zijn Nederlandse woningen tot 325 miljard euro minder waard, berekende onderzoeksbureau Calcasa.

In een risicoanalyse van ABN AMRO moet in het poldergebied boven Amsterdam vooral rekening worden gehouden met toenemende schaderisico's als gevolg van droogte en bodemdaling. De funderingsproblematiek is nu al groot in de Zaanstreek.

Trefwoorden