Frank de Grave benoemd tot voorzitter Raad van Commissarissen De Key

01.02.10

Frank de Grave benoemd tot voorzitter Raad van Commissarissen De Key

Frank de Grave wordt per 1 februari de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woonstichting De Key. Hij volgt Hans Oosterbaan op. 

De Grave heeft veel bestuurlijke ervaring. Hij was zes jaar wethouder Financiën en Sport bij de gemeente Amsterdam en vier jaar gemeenteraadslid. Tevens is hij minister van Defensie en staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid geweest. Zijn laatste fulltime functie was bestuurder bij de DSB Bank, waar hij zoals bekend na korte tijd weer vertrok. Momenteel werkt De Grave parttime bij Twynstra Gudde en vervult hij diverse maatschappelijke nevenfuncties, waarvan het voorzitterschap van Artis wellicht de bekendste is. De RvC is verheugd over de benoeming. “Met Frank de Grave halen we een maatschappelijk betrokken en ervaren bestuurder in huis”, aldus Saskia Groenewegen, vice-voorzitter van de RvC.

De Grave treedt aan op een moment dat De Key voor flinke uitdagingen staat. De veranderde economische omstandigheden De Key dwingen tot heroriëntatie en scherpe keuzes. De woningstichting wil zijn volkshuisvestelijke doelstellingen weer primair stellen.  In het najaar van 2009 trad algemeen-directeur Jaap van Gelder na een lange dienstperiode voortijdig af als gevolg van financiële problemen. Uit een herwaardering en analyse van de projectenportefeuille blijkt volgens de raad van commissarissen dat De Key in 2009 een ongeveer even groot verlies lijdt als in 2008. Op dit moment is Haijo Pietersma interim-directeur voor een periode van zes maanden. 
De Grave: “Ik wil bijdragen aan het adequaat functioneren van de Raad als toezichthouder. Daarnaast geef ik graag mede invulling aan de strategische keuzes die De Key nu moet maken. Ik ben ervan overtuigd dat De Key sterker uit de huidige periode komt en daarmee haar belangrijke maatschappelijke rol voor Amsterdam en de andere gemeenten waar ze actief is met kracht kan blijven voortzetten”.

Bron:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS